Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Taşeron Şirketlerden Kamuya Geçişlerle İlgili Açıklama

09/03/2018

-Askerde olan,

-Raporlu, ücretli/ücretsiz izinli olan işçilerin geçişleri ile

-Askerlik yapan, raporlu ve izinli işçilerin yerine çalıştırılan işçilerin geçişleri nasıl olacak?

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 696 sayılı KHK ile merkezi idareye geçiş yapacak işçilerle ilgili bir görüş yazısı yayınladı. Yazıda geçişler sırasında askerde olan raporlu, ücretli ya da ücretsiz izinde olanların ve bu işçilerin işyerinde olmadıkları dönemde yerlerine çalıştırılan işçilerin geçiş hükümlerinden nasıl etkilenecekleri ele alınıyor. Bakanlık açıklaması özetle şu hususları içermektedir:

  • Askerde olan işçilerin durumu:

Askerlik ödevi nedeniyle işten ayrılan işçilerden 4/12/2017 tarihi itibarıyla askerde bulunan işçiler ile askerlik ödevi 4/10/2017 tarihinde bitmiş olmakla birlikte işe dönmek için kanunda öngörülen iki aylık sürede henüz işe başlatılamamış olan işçilerin de, geçiş düzenlemesinden yararlandırılmalarının gerektiği Bakanlık tarafından bildirilmektedir. İşçilerin askerlik görevinin bitiminden itibaren 10 günlük süre içinde başvuruda bulunması halinde geçişlerinin yapılması gerektiği açıklanmıştır.

  • İstirahat raporu, ücretli ve ücretsiz izin ile diğer eksik gün bildirimi işçilerin durumu:        

İş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden; doktor raporu ile istirahat izni kullanan, ücretli/ücretsiz izinde bulunan veya Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen diğer eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışmamış olan işçilerin, 4857 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği açıklanmıştır.

  • Hizmetlerin aksamaması amacıyla çalıştırılan işçiler

Alt işveren tarafından ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame)işçilerden, 4/12/2017 tarihi itibarıyla idarelerindeki alt işveren işyerinde çalıştırılma şartını yukarıda yapılan açıklamalar ve düzenlemenin ilgili hükümleri çerçevesinde sağlayanların geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği bildirilmiştir.

 Bakanlık yazısının metni için tıklayınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Taşeron Şirketlerden Kamuya Geçişlerle İlgili Açıklama