COVİD-19 Salgını ve İşyerlerimizde Durum-2 Araştırma Anketi Sonuçları

05/05/2020

Covid-19 salgını sürecinde Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki çalışma koşulları ile işçi sağlığı koşullarını ele almak üzere 44 şube başkanına her ay online anket uygulanmaktadır. Bu anketin ilki 27-28 Mart tarihlerinde uygulanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. İkincisi ise 27-30 Nisan tarihlerinde uygulanmıştır.

Bu ankette, örgütlü olduğumuz işyerlerinin ve birimlerin salgın bakımından tehlike ve risk durumları, işyerlerimizde salgın kapsamında alınan önlemlerin yeterlilik düzeyi, örgütlü olduğumuz işyerlerinde sendikamızın sürece katılımı, işyerlerinde müdahale edilmesi gereken olumsuz uygulamalar ve sendikamız üyesi işçilerin salgın sürecindeki çalışma koşullarına ilişkin talepleri ele alınmaktadır. 

COVİD-19 Salgını ve İşyerlerimizde Durum-2 Araştırma Anketi Sonuçlarına ulaşmak için tıklayın.

 

 

COVİD-19 Salgını ve İşyerlerimizde Durum-2 Araştırma Anketi Sonuçları