''Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkileri Araştırması'' Yayımlandı

16/09/2020

Dünya’yı etkisi altına alan COVİD-19 salgını halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmanın yanı sıra çalışanlar açısından da önemli bir ekonomik tehdit oluşturdu. Salgın bazı işyerlerinde faaliyetlerin tamamen ya da geçici olarak durmasına ve çalışanların işsiz kalmasına yol açtı. Salgın ile birçok işyerinde çalışma saatleri azaltıldı, uzaktan çalışma modeline geçildi. Kısa çalışma ya da ücretsiz izne çıkarma gibi uygulamalarla çalışma yaşamında değişiklikler oldu.

Bu araştırma, Konfederasyonumuz DİSK’in öncülüğünde DİSK’e bağlı sendikalara üye işçilerin Covid-19 salgınından nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla yapıldı. DİSK tarafından araştırmanın tüm sendikaları içeren sonuçları 8 Temmuz 2020 tarihinde paylaşıldı. Bu çalışmada, DİSK’in yapmış olduğu alan araştırmasındaki verilere dayanmaktadır. Sendikamızın işkolu ölçeğinde yaptığı değerlendirmede öne çıkan başlıklar şöyledir:

Salgın Sürecinde Üyelerimizin Yüzde 50’sinin Çalışma Biçimi Değişti.

Salgın Sürecinde Üyelerimizin Yüzde 35,4’ünün Çalışma Süresi Azaldı, Yüzde 13,8’inin Çalışma Süresi Arttı.

Üyelerimizin Ortalama Net Ücreti “Asgari Ücret İle 3.500 TL” Arasında.

Salgın Döneminde Üyelerimiz Sendikalı Olduğu İçin Ücret ve Gelir Kaybı Az Oldu.

Üyelerimizin Yüzde 10’u İŞKUR Ödeneklerinden Faydalandı!

Üyelerimizin Yüzde 10’a Yakını da İŞKUR Dışındaki Ödeneklerden Yararlandı!

Salgın Döneminde Borçlanma Arttı!

Üyelerimizin Yüzde 57,1’i Ekonomik Açıdan Zorluk Yaşadı.

Üyelerimizin Yüzde 69’unun 1 Aydan Daha Az Geçinecek Parası Var!

Üyelerimizin Alım Gücü Düştü, Daha Ucuz Besinlere Yöneldiler.

Üyelerimizin Yüzde 25,5’inin Çalışma Arkadaşı/Arkadaşları Covid-19’a Yakalandı.

İşyerlerinde Alınan Önlemler Yetersiz Kaldı! Bu Nedenle Üyelerimizin Yüzde 80’i Kendini veya Hem İşini Hem Kendini Tehlikede Hissediyor!

 

 Araştırmanın tamamını görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

''Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkileri Araştırması'' Yayımlandı