COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi

11/05/2020

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın Ağrı Belediye Yönetiminin işçilerin Hizmet-İş sendikasına geçmesi için yürüttüğü baskı, şantaj ve tehditlere ilişkin basın açıklamasıdır.

COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi

Ağrı Belediye yönetimi yetkili sendika olduğumuz belediye işyerinde çalışan üyelerimize karşı günlerdir bir saldırı yürütmektedir. Saldırı üyelerimizin sendikalarını değiştirmeye dönük olup son günlerde üyelerimize işten atma tehdidi ve sendika değiştirmeyenlere şantaj yapmaya kadar vardırılmıştır.

Belediye yönetimi COVİD-19 salgını koşullarında Sendikamızın Ağrı Şube yönetiminin toplantı yapma ve üyelerimize sahip çıkmasının sağlık nedenleriyle kısıtlandığı koşulları fırsat bilip üyelerimizi tehdit etmeye başlamıştır.

İlk başta bu nedenle, Ağrı Belediyesi Yönetimini COVİD-19’tan daha tehlikeli olarak ilan ediyoruz.

Belediyenin yürüttüğü baskı, tehdit ve şantaj belediyeyi yönetenlerin aynı zamanda mert insanlar olmadığını da göstermektedir. Tüm insanlığın, devletlerin ve kamu yönetimlerinin küresel tehdit haline dönüşen salgına karşı mücadeleye kilitlendiği koşulları işçileri işsizlikle ve açlıkla tehdit ederek sendika değiştirmeye zorlamak ancak namertlere özgü bir davranıştır, insanlık dışı bir tavırdır.

Bu nedenle de Ağrı Belediye yönetimi COVİD-19’tan daha tehlikelidir.

Ağrı Belediye Yönetimi yürüttüğü bu baskı politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin altına imza koyduğu evrensel sendikal hakları, Anayasa’yı ve kanunları hiçe sayarak ağır bir sendikal hak ihlaline imza atmaktadır. Bu tüm dünyada sendikal hak ihlalidir ve bu koşulları fırsat sayan kamu yönetimleri insan haklarını da ihlal etmektedir.

Bu nedenle de Ağrı Belediye Yönetimi COVİD-19’tan daha hasar vericidir.

Buradan siyasi iktidarı, T.C. İçişleri Bakanı’nı, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nı ve cumhuriyet savcılarını görevlerini yapmaya ve Ağrı Belediyesi’nde yaşanan bu ağır sendikal hak ihlaline dur demeye çağırıyoruz.

Savcılığa suç duyurusunda bulunarak bu sendikal hak ihlalini yargıya taşıyacağız; konuyu uluslararası sendikal hareketin gündemine taşıyacağız; Ağrı Belediye Yönetimi yürüttüğü bu ağır sendikal hak ihlalinin tepkisiz ve yanıtsız kalmayacağını en kısa zamanda görecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.