Fesih Yasağı 1 Ay Uzadı

30/06/2020

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI, FESİH YASAĞI VE İŞVERENE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKKI 1 AY DAHA UZATILDI

Bugün 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iki kararname ile Covid-19 salgını dönemine ilişkin iki konuda uzatma kararı verildi.

Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 30.06.2020 tarihi ve dahil kısa çalışma başvurusunda bulunmuş veya kısa çalışma uygulaması olan işyerlerinde, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartlarla uygulama bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kararnameyle COVİD-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında yapılan kısa çalışma ödemelerinin işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmemesi kararlaştırılmıştır.

Yine bugün yayımlanan diğer bir kararnameyle daha önce getirilen 17.07. 2020 tarihine kadar getirilen fesih yasağı ile işverene ücretsiz verme hakkını bir ay daha uzatılmıştır. Buna göre 4857/ geçici 10. Maddede belirtilen ve işçinin iş sözleşmesinin 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine ilişkin madde de bir ay süre ile uzatılmıştır.