Grev Haktır Yasaklanamaz

26/01/2018

Metal işkolunda 1 Eylül 2017 itibariyle başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin, patronlar sendikası MESS’in 3 yıllık sözleşme ve enflasyon altı (yüzde 3.2) teklifine karşı çıkan 130 bin işçinin 2 Şubat’ta başlatacağı grev Bakanlar Kurulu tarafından  ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ‘erteleme’ adıyla yasaklandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2018/11225 sayılı kararında, “Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından ekli listede belirtilen işyerlerinde alınan grev kararı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından aynı işyerleri için alınmış lokavt kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden dolayı 60 gün süreyle ertelenmesi Bakanlar Kurulu’nca 24 Ocak 2018 tarihinde alınmıştır” denildi.

Anayasal bir hakkın kullanımının bizzat OHAL hükümeti tarafından sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmesi ve açıkça, sermaye karşısında işçi haklarının gasp edilmesidir. Grev hakkı ILO Sözleşmeleri dahil olmak üzere pek çok uluslararası sözleşmenin güvencesi altındadır.

DİSK / Birleşik Metal-İş yaptığı açıklamada grev yasağını tanımadıklarını ve 2 Şubat’ta grevde olacaklarını açıkladı.

Metal işçilerinin bu haklı ve meşru grev kararının yanında olacağımızı kamuoyuna bildiririz.