İktidara Dilekçe: Asgari Ücret, Ücretlerimize Yansıtılsın

09/01/2019 

Üyelerimiz aşağıdaki dilekçeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na postalayacaklar.


 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NA

ANKARA

696 Sayılı KHK kapsamında kamuya geçişim yapıldı. 2019 yılı ücretlerime getirilecek zam oranlarının YHK tarafından bağıtlanan ve Bakanlığınızca toplu sözleşmede açıklanan %4 oranında yapılacağı ifade edilmektedir.

Anılan sözleşmelerin 2019 yılı için uygulanacak ücret hükümleri şöyledir: “İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.”

Asgari ücret 1 Ocak itibariyle net 2020 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırmak yasal olarak mümkün olmadığından 2020 TL’nin altında kalan bütün ücretlerin başkaca bir işleme gerek olmaksızın bu miktara yükseltilmesini ve bunun üzerine uygulanacak zam oranının yeniden belirlenmesini talep ediyorum. Yine geçiş öncesinde ihale sözleşmeleri ile asgari ücretin % fazlası olarak belirlenen ücretlerle çalışan biz işçilere aynı ücret uygulamasının devam ettirilerek ücretlerimizde 2019 yılı asgari ücretinin esas alınması, bu uygulama yapıldıktan sonra YHK tarafından belirlenen zam oranının uygulanması ve bu zam oranının da enflasyon rakamlarına göre yeniden belirlenmesini talep ediyorum.

Konuyla ilgili gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                          …/01/2019

                                                                                                                                      Ad soyadı imza


 

“Asgari Ücret, Ücretlerimize Yansıtılsın “ dediğimiz dilekçeler üyelerimiz tarafından imzalanmaya başlandı. Üyelerimiz imzaladıkları dilekçeleri Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’na postaladılar.

Eskişehir Tepebaşı

  

İzmir 

   

İstanbul

  

 

Ankara

 

Çanakkale, Mersin

 

 

İktidara Dilekçe: Asgari Ücret, Ücretlerimize Yansıtılsın