İleri Demokrasi, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkını Darbeledi!

Bakanlar Kurulundan Anayasal “grev hakkına” darbe. Bugünkü (30.01.2015) tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Birleşik Metal-İş’in 38 fabrikada uyguladığı grevin, “millî güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi” kararlaştırıldı. Böylece, Konfederasyonumuza bağlı Birleşik Metal-İş’in uygulamaya başladığı 15.000 işçiyi kapsayan son yılların en büyük grevi, hükümet tarafından geçerli hiçbir gerekçeye dayalı olmadan engellenmiş oldu. Bu karar, zaten bildiğimiz hükümetin işçi sınıfına bakış açısını bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi ne olacak? Yasaya göre toplu sözleşme, zorunlu olarak Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanacak. Böylece işçilerin grev iradesi çöpe atılmış olacaktır.

2015/7251 Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Olduğu Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar:

İleri Demokrasi, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkını Darbeledi!