İstanbul 3 No’lu Şube

   
 
 
  
   
   
ŞUBE BAŞKANI
 Nurettin Ateş
 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   
   
  
 
   
    Şube Sekreteri
Aslan Güngör
   
       
    Şube Mali Sekreteri
Neşe Karaçimen
   
   
 
  
   
   Yönetim Kurulu Üyesi
Taşkın Fındık
   Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi Ahmet Yayla
 
 
 
 
 
 
   
 
DENETİM KURULU ÜYELERİ 
   
   
 
   
   
Denetim Kurulu Başkanı
Filiz Öztürk Ülgen
   
   
 
   
   
Denetim Kurulu Yazmanı
Murat Şahin
   
 
 
 
 
 
 
Denetim Kurulu Üyesi
Nihat Karğın
Denetim Kurulu Üyesi
Nesrettin Sayın
Denetim Kurulu Üyesi
Rabiha Ezer
 
   
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
   
   
 
   
   
Disiplin Kurulu Başkanı
Ali Rıza Kara
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Yazmanı
Hatice Şahin
   
 
 
 
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Turan Yıldırım

Disiplin Kurulu Üyesi
Murat Coşkun

Disiplin Kurulu Üyesi
Erol Köse
 

 

Adres: Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:30 C Blok Kat:4 Daire No:17 Fatih/ISTANBUL

Tel: (Santral: 212-520 13 93-95 - 528 73 33)

Fax: 212-513 90 60

e- posta: disk_genelisavrupayakasi@hotmail.com