İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube

     
  Şube Başkanı
Ali SÖNMEZ
 
     
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
   
  Şube Sekreteri
Serkan BAL
 
     
  Şube Saymanı
Esin Cengiz ÇİNKO
 
   
Yönetim Kurulu Üyesi
Cihan DEMİR
  Yönetim Kurulu Üyesi
Özhan UYGUN
     
  DENETİM KURULU ÜYELERİ  
     
Denetim Kurulu Üyesi
Serkan YAŞAR
  Denetim Kurulu Üyesi
Satılmış BOYRAZ
     
Denetim Kurulu Üyesi
İsmail KOÇAK
Denetim Kurulu Üyesi
Köksal ARİK
Denetim Kurulu Üyesi
Ferhat YALÇINKAYA
     
  DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ  
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Levent GÜLSUYU
  Disiplin Kurulu Üyesi
Murat GÜLDOĞAN
     
Disiplin Kurulu Üyesi
Aygül SARI
Disiplin Kurulu Üyesi
Faruk Enes ARPAÇ
Disiplin Kurulu Üyesi
Hakan YAVUZYILMAZ