Kadro Adaletsizliğine Son!

27/11/2018

DİSK/Genel-İş üyesi binlerce işçinin katıldığı eylemlerde; yaşanılan ekonomik krizle birlikte eriyen ücretler, OHAL’le birlikte hukuksuzca işinden edilen işçiler, 696 sayılı KHK ile yaratılan kadro mağduriyeti, yaşanılan sendikal hak kısıtlamaları, insanca çalışma hakkı istedikleri için tutuklanan havalimanı işçileri ile izlenen ekonomik politikalar sonucunda 6 milyonu aşan işsizliğe karşı talepler haykırıldı.

İlk olarak Ankara Ulus’ta 11 Eylül’de Atatürk Heykeli önünde düzenlenen “Ekonomik krizin yükünü çekmeyeceğiz, ücretler artırılsın, belediye şirket işçilerine kadro ve özgür toplu sözleşme hakkı istiyoruz” konulu eyleme Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile üyelerimiz katıldı.

Basın açıklamasını Genel Başkan Remzi Çalışkan yaptı; konuşmasında, "çalışma yaşamına, işçilere, emekçilere ilişkin sorunlar dağ gibi büyürken ülkeyi yönetenlerin gündeminde işçiler ve emekçiler yok. Bugüne kadar mevcut sorunlarımıza ve taleplerimize yönelik olumlu iyileştirici hiç bir adım atılmış değil. Zaten sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 100 günlük eylem planında işçilerle, emeğiyle geçinenlerle ilgili en ufak bir söylem de görememiştik.  Ekonominin gidişatı gösteriyor ki bir bütün olarak ülke bir felakete gitmekte ve bu felaketin yükü işçilere ve emekçi halka ödetilmektedir." dedi.  Krizin bedelini ödemeyeceğiz diyen Çalışkan: "İşçilerin hakkettiği kadroyu vermedikleri gibi,  geçişi yapılan tüm işçilerin özgür toplu sözleşme yapma haklarını da gasp ettiler. Yüksek Hakem Kurulu’nun belirlediği komik artışlarla işçiler 2020 ye kadar açlık ve sefalete mahkum edildiler." dedi.

Siyasi iktidarın OHAL’le birlikte çıkarılan KHK’larla yarattığı mağduriyetlere ilişkin konuşan Çalışkan "OHAL itiraz komisyonunun oyalayan ve sonuç üretmeyen çalışması yerine bir an önce hukuksuzca ihraç edilen üyelerimizin işe iade edilmesini, mağduriyetlerinin sona erdirilmesini talep ediyoruz. Haklarımız için emeğimiz için demokrasi mücadelesinden de asla ödün vermeyeceğiz” dedi. 

İzmir’de 3 Ekim Çarşamba günü “Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek” talebiyle alanlara çıktık. DİSK/Genel-İş’e üye binlerce işçi belediye şirket işçisi, tüm kamu işçileri için eşit haklar talep etti. Kadro ve özgür toplu sözleşme hakkı istedi.

Basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptı. Basın açıklamasına; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri Cafer Konca, Genel-İş Genel Yönetim Kurulu üyeleri,  DİSK üyesi sendikaların başkan ve yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş İzmir şubeleri başkan ve yöneticileri, İzmir CHP ve HDP milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, İzmir emek ve demokrasi bileşenleri ile şubelerimiz üyesi işçiler ile DİSK üyesi işçiler katıldı.

Kadro Talebinden Vazgeçmeyeceğiz

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan İzmir’de yaptığı konuşmasında 696 sayılı KHK yayımlandığı günden bugüne yapılan düzenlemenin eşitsiz olduğuna ve hakkaniyete uygun olmadığına dikkat çekti. Kadro talebinden vazgeçmeyeceklerini yineledi. Yaşanılan ekonomik krize ilişkin de açıklama yapan Çalışkan; enflasyon oranının son 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu, temel tüketim maddelerinin fiyatının iki katına kadar çıktığını, alınan ücretlerin  temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğini  belirterek, işçi ücretlerine enflasyon oranında yeniden yapılandırma istediklerini dile getirdi.

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 27 havalimanı işçisinin acilen serbest bırakılması talebini yineleyerek, krizin bedelini işçilerin değil patronların ödemesi gerektiğinin altını çizdi. 

4 Soru 4 Talep

 Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Cumhurbaşkanlığı Yönetimi'ne 4 Soru 4 Talep iletti.

 Sorular:

1- Belediye hizmeti kamu hizmeti midir?  Belediye hizmetlerinde çalışan işçi kardeşlerimiz neden kadrolu olarak belediyelere değil de belediye şirketlerine aktarılmıştır?

2- Belediye şirketleri sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye, yani kamuya ait olan şirketlerse neden kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye hakkından belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler yararlanamazlar?

3- Anayasa ile garanti altına alınmış sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları  neye dayanarak 30 Haziran 2020 tarihine kadar askıya alınabilmiştir?

4- İşçilerin bu haklarını askıya alarak ve ücret artışlarını 6 ayda bir yüzde 4 artışla sınırlayarak işçilere verilen kadronun ne gibi bir anlamı vardır?

Talepler: 

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamalarını kaldırın. Kaldırın ki belediyeler belediye şirketlerine geçişi yapılan işçileri kadroya alabilsin.

2- İlave tediye ödemeleri belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilere derhal yapılmalıdır; bu ödemenin yapılabilmesi için 6772 sayılı Kanunda bir değişiklik yapmaya gerek yok. Birinci madde günün şartlarında yorumlanarak bile bu ödemenin yapılması mümkündür diyoruz.

3- Kamuya geçişi yapılan işçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kısıtlamaları kaldırılmalı; işçi sendikaları 6356 sayılı Kanun’a göre özgür toplu sözleşme sürecini işletmeye başlamalıdır.

4- Bu süreçte işçilerin ücretine YHK kararı ile yapılan yüzde 4 artışa ek olarak ücretler en azından Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen 2018 enflasyon tahmini kadar yani yüzde 20,8 oranında artırılmalıdır. Asgari ücret enflasyon oranında  arttırılmalıdır.

İstanbul Kadıköy İskelesinde 9 Ekim Salı günü yapılan basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul şubelerimizin başkan ve yöneticileri, belediyelerde çalışan Genel-İş üyesi işçiler, DİSK üyesi sendikaların yönetici ve üyeleri, İstanbul emek ve demokrasi bileşenleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan basın açıklamasında yaptığı konuşmada, Ankara ve İzmir’den sonra İstanbul’da da kadro, özgür toplu sözleşme hakkı, ilave tediye hakkı taleplerimizi dile getirdi.  “Yaşanan ekonomik krizin bedelini işçi sınıfı ödemeyecek dedi. Çalışkan: “Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı ise neredeyse karşılamıyor. Bu hayat pahalılığı koşulları altında işimiz, iş güvencemiz ve insanca yaşamak için mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığına ve ücretlerin erimesine karşı; tüm işçiler için güvenceli iş ve adil bir ücret mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adım adım tehlikeli bir krize sürüklendiğini belirterek, krizin sorumlularının yıllardır bu ülkeyi yönetenler ve bu politikalardan nemalanan sermaye çevreleri olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, bu krizin faturasını da ödemesi gerekenlerin işçiler, emekçiler değil siyasi iktidarla birlikte hareket eden sermaye çevreleri olduğunu söyledi.

Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!
Kadro Adaletsizliğine Son!