Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı

06/11/2018

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi Kasım 2018 "Kamu İstihdam Raporu"nu açıkladı.

Raporda, 2016-2017 döneminde kamu istihdamında yaşanan değişimler güncel veriler ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Araştırmada öne çıkan başlıklar şunlardır:

  • 2016-2017 ARALIK DÖNEMİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 66 BİN ARTARKEN, MEMUR SAYISI 23 BİN AZALDI.

2017’de kamuda istihdamın yüzde 78,6’sı memur, yüzde 6,8’i sözleşmeli personel, yüzde 11,2’si işçi, yüzde 0,5’i geçici personel ve yüzde 2,8’i diğer başlığı ile istihdam edilenlerden oluşmaktadır.

  • HER 100 KİŞİDEN 87’Sİ ÖZEL SEKTÖRDE, 13’Ü İSE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAKTADIR.

2016-2017 döneminde kamu sektöründe istihdam artışı 41 bin 196 kişiyle 3 milyon 602 bin 735 olurken, özel sektörde istihdam artışı 941 bin 804 kişiyle 24 milyon 585 bin 265 olmuştur. Toplam istihdam içerisinde özel sektörde istihdam, kamu sektörünün 7 katıdır. Çalışma hayatında her 100 kişiden 87’si özel sektörde, 13’ü ise kamu sektöründe çalışmaktadır.  

  • İŞÇİLEŞME ARTIYOR

İstihdam edilenlerin işteki durumunu incelediğimizde ise; 2017 yılında toplam istihdam içerisinde en geniş tanımıyla işçi (ücretli, yevmiyeli veya maaşlı) sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 18 milyon 960 bin olmuştur. Toplam istihdamın içerisinde işverenlerin oranı yüzde 4,5,  kendi hesabına çalışanların yüzde 17, ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranıysa yüzde 11,1’dir. Toplam istihdam içerisinde ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanların oranı 2017 yılında yüzde 67,2’ye, 2018 Haziran ayında ise yüzde 67,7’ye yükselmiştir.

  • MERKEZİ İDARELERE VE YEREL YÖNETİM ŞİRKETLERİNE GEÇEN TAŞERON İŞÇİ SAYISI 744 BİN 342.

Sendikamızın yapmış olduğu araştırmada Haziran 2018 tarihi itibariyle 696 sayılı KHK kapsamında merkezi idarelere ve belediye şirketlerine geçirilen toplam taşeron işçi sayısının 744 bin 342’dir.

  • MERKEZİ İDARELERE GEÇİRİLEN İŞÇİ SAYISI YAKLAŞIK 393 BİN, BELEDİYE ŞİRKETLERİNE GEÇİRİLEN İŞÇİ SAYISI 350 BİN.

Merkezi ve yerel yönetimlere geçirilen taşeron işçi sayısı içerisinde belediye şirketlerine geçen taşeron işçi sayısı, BUMKO’nun yayınladığı son kamu istihdam verilerinde paylaşılmamıştır. Sendikamızın yaptığı araştırmaya göre sadece merkezi idarelerdeki sürekli ve geçici işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçi sayısının 393 bin olduğu ve belediye şirketlerine geçirilen tahmini taşeron işçi sayısının da 350 bini geçtiği tahmin edilmektedir.

Raporun tamamını PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı