Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı

01/10/2019 

Her yıl düzenli olarak yayınladığımız Kamu İstihdam Raporumuzda bu yıl, 2017-2018 ve 2019 Mayıs ayı döneminde kamu istihdamında yaşanan değişimler güncel veriler ışığında ayrıntılı olarak incelendi. Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’de Kamu Harcamaları Yetersiz!

Ülkemizde kamu harcamaları yıllar içerisinde azalmıştır. Türkiye’de GSYH içerisinde genel kamu harcamalarının oranı yüzde 33,1, OECD ülkeleri ortalamasında ise % 40,9'dur. Birçok Avrupa ülkesinde bu oranın OECD ortalamasının çok üstüne olduğu görülmektedir. Türkiye’de bu oranın yüzde 30’larda olması kamu harcamalarına GSYH’dan ayrılan payın yeterli olmadığını göstermektedir.

Türkiye’de Kamu İstihdamı, OECD Ülke Ortalamasından Düşük!

Toplam istihdam içerisinde kamu istihdamı oranı OECD üye ülke ortalamasında yüzde 18,1’dir.  Fransa’da bu oran OECD ortalamasının üzerinde ve yüzde 21,4 iken Almanya’da yüzde 10,6’dır. İspanya ve Portekiz’de ise yüzde 15 civarındadır. Türkiye’de ise bu oran, OECD üye ülke ortalamasından oldukça altında olup yüzde 12,4’tür. Bu durum kamuda istihdamın,  diğer ülkelere göre düşük olduğunu göstermektedir.

Her 100 Kişiden 84’ü Özel Sektörde, 16’sı Kamu Sektöründe İstihdam Ediliyor!

2018 yılında kamuda çalışanların oranı yüzde 15,1 iken özel sektörde çalışanların oranı yüzde 84,9’dur. Toplam istihdam içerisinde özel sektörün payı, kamu sektörünün 5,5-6 katıdır ve çalışma hayatında her 100 kişiden sadece 15’i kamu sektöründe çalışmaktadır.  

Kamu İşçiliğinde Cinsiyet Eşitsizliği Hakim, Her 10 İşçiden 9’u Erkek, Yalnızca 1’i Kadın.

Kamu istihdamının yüzde 38,48’i kadınlardan, yüzde 61,52’si ise erkeklerden oluşmaktadır1.Yani kamuda istihdam edilen her 10 kişinin 6’sı erkek, 4’ü kadındır. Bununla birlikte cinsiyete dayalı işbölümü kamu istihdamında da görülmektedir. Kamuda işçi2 olarak istihdam edilenlerin yüzde 91’i erkek, yüzde 9’u kadındır.

Belediyelerde Temel İstihdam Biçimi “Belediye Şirket İşçiliği” Oldu!

Belediyelerde istihdamı değerlendirdiğimizde, en fazla istihdam artışının belediye şirket işçiliğinde olduğunu görmekteyiz. Belediyelerde, belediye şirket işçiliğine göre güvenceli bir çalışma biçimi olan “sürekli işçilik” ise azalmıştır.

1 Aralık 2018 verisidir.

2 Sürekli işçi+ Sürekli işçi kapsam dışı + Geçici İşçi.

 

Raporun tamamını PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı