Kamuya Geçişte Eski Hükümlüler İçin Yeni Düzenleme: Belediye İşçilerine Yine Ayrımcılık

BELEDİYE YETKİLİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ: BELEDİYE ŞİRKETLERİNE İŞÇİ ALIMINDA HENÜZ SINIR, KOŞUL, KISIT YOKTUR GEÇİŞTE ENGELLE KARŞILAŞAN TÜM İŞÇİLERİ KENDİ TASARRUFUNUZLA İŞE BAŞLATIN.

 Bilindiği gibi 696 sayılı KHK ile kamuya geçiş işlemleri sırasında bir çok mağduriyet yaşanmış adli sicil kayıtları nedeniyle bir çok işçi geçişten yararlanamamıştı. 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile sadece merkezi idarelerde kamuya geçiş için bazı düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler şu şekildedir:

 

  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olanlar kamuya geçiş yapamayacaklar.
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar geçişten yararlanabilecekler.
  • Bunun için savcılıklardan eski hükümlü belgesi almaları gerekecek.
  • Bu işçilerin merkezi idarelerde kamuya geçiş için yeniden talepte bulunmaları gerekmeyecek.
  • Merkezi idarelere yine de bir takdir hakkı tanınmış. Zira değişiklikle getirilen madde “eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir” şeklinde düzenlenmiş, işe alma iradesini kurumlara bırakmış.
  • Yönetmelik değişikliği ile sadece merkezi idarelerde kamuya geçiş yapan işçilere düzenleme yapılmıştır. Belediye şirket işçilerine ilişkin şimdilik bir düzenleme getirilmemiştir. Umuyoruz bu eşitsizlik sadece değişikliğe konu edilen Yönetmeliğin kapsam ve niteliğinden doğan teknik nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu eşitsizliğin derhal giderilmesi yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.
  • Belediye ve belediye şirket yöneticilerine çağrıda bulunuyoruz belediye şirketlerine işçi almada henüz bir sınır, koşul ve kısıt yoktur. Geçişte engelle karşılaşan tüm işçileri KHK kapsamı dışında kendi tasarrufları ile alabilirler.

Sendikamızın yaptığı en üst düzey bakanlık görüşmelerinde bu hususlar en yetkili ağızlardan ifade edilmiştir.