Kiralık İşçilik

Kiralık işçilik yasası olarak da bilinen ve yaklaşık 10 milyon işçiyi etkileyecek bu yasa ile mevsimlik tarım işçileri ve ev hizmetlerinde çalışan işçiler, özel istihdam büroları aracılığıyla işverenlere kiralanacaklardır.

‘Kiralık işçi’ hastaysa yerine başka işçi çalıştırılabilecek

Doğum, askerlik, hastalık gibi insani nedenler ile işyerlerinde sağlık ve güvenlik nedeniyle acil durumların ortaya çıkması hallerinde iş görme edimini yerine getiremeyen işçilerin yerine sermayenin çalışma günü kayıplarını giderebilmesi amacıyla özel istihdam bürolarından işçi kiralayabilmesinin yolunu açılmıştır.

İşverene ‘üretim zorlaması’ bahanesiyle işçi kiralama imkanı

Bu yasanın işçi sınıfına yönelik en önemli saldırılarından biri bütün sektörlerde işletmenin asıl işi olmayan işlerde, aralıklı olarak yapılan işlerde ve üretim artışı hallerinde kiralık işçi çalıştırabilmesine olanak tanımasıdır.

Kiralık işçi sendikal haklardan nasıl faydalanacak?

Esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin en önemli hedeflerinden biri sendikal mücadeleyi zayıflatmaktır. Özel istihdam bürosu aracılığıyla işe giren işçi, kısa sürelerle istihdam edilecek, bu da sıklıkla değişen işveren, sıklıkla değişen işyeri anlamına gelecek. İşçiyi ve sendikal hakları koruyacak bir yasal düzenleme yapılmazsa, işçinin sendikayla buluşması mümkün olmayacak.

Kiralık işçinin sosyal güvenlik hakkı ne olacak?

Kiralık işçiler için hastalık veya genel sağlık sigortasının bu işçilerin çalışmadıkları dönemde koruyucu mekanizmaları bulunmadığından ve gelir testi gibi uygulamalar nedeniyle yıl içerisindeki gelirleri de yoksulluk sınırının altında veya kıyısında belirleneceğinden bu işçiler için sağlık hakkı bir anlamda pazarın kendi dinamiklerine bırakılmıştır.