Kısa Çalışma Sana Düşmez!

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın kısa çalışma hazırlığındaki bazı belediyeleri uyaran basın açıklamasıdır.

Küresel salgın virüsü Covid-19 tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Salgının ekonomik ve sosyal hayatı tahrip edeceği artık bellidir. Bu koşullarda toplumların ve tüm ülkelerin insanlık adına dayanışma içerisinde olmaları kaçınılmazdır.

Durum böyleyken bazı belediyelerin belediye şirket işçileri için kısa çalışma başvurusu hazırlığı yaptığı öğrenilmiştir.

22 Mart 2020 günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda salgın koşullarında çalışma biçimleri düzenlenmiştir. Genelge’nin 1 maddesindeki düzenleme, “İstihdam biçimine bakılmaksızın (işçi, memur, sözleşmeli personel, geçici-sürekli işçi ayrıma gözetmeksizin) uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek çalışma modelleri uygulanabilecek. Bu uygulamaya yönelik düzenlemelerin usul ve esaslarını ilgili kurum yetkilileri belirleyecek. Belediyelerde bu usul ve esaslar belediye başkanı tarafından belirlenecek.” Biçimindedir.

Belediyelerin kamu hizmetinin yerel muhatabı olduğu ve yürütülen tüm hizmetlerin kamu kaynakları ile ve kamu bütçesi disiplini içerisinde sürdürüldüğü göz önüne alındığında kısa çalışma uygulamasının değil Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin esas alınması gereği açıktır.

Bu çerçevede çalışanların belediye- belediye şirketi işçisi ayrımı yapılmaksızın bir kamu çalışanı olduğu, kamu hizmetlerinin asli personeli olduğu ve personel giderlerinin belediye bütçesi içinden karşılandığı hususlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Kamuda çalışma düzeni ile ilgili yayımlanan genelgeye belediyelerin büyük bölümü de uymaktadır. Kısa çalışma ödeneği başvurusu hazırlığında olan belediye sayısı bir elin parmağı bile değildir henüz.

İşçileri idari izinli saymak yerine çalışmıyor göstererek kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılması halinde işçilerin ücret ve diğer mali haklarında düşüşler olacaktır. Ayrıca sigorta primleri yatmayacağı için emeklilik ve kıdem hakları zarar görecektir. Bundan başka kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler daha sonra işçinin olası işsiz kalması halinde işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir. Bütün bunlar işçilerin zararına olacak hallerdir. Bu dönem dayanışma dönemidir.

Bugün işyerleri kapandığı için işsiz kalan ve gelire muhtaç durumda olan yüzbinlerce işçi söz konusudur ve kısa çalışma ödeneğinin özel sektörde çalışan bu işçiler için kullanılmasına fırsat tanımak toplumsal dayanışmanın ve kamu ahlakının da gereğidir.

Kısa çalışma uygulamasına geçildiğinde hukuka aykırı sonuçlar doğacak, üyelerimizin bundan doğan zararları için ileride hak kayıpları için davalar söz konusu olacaktır. Hep birlikte dayanışma içinde mücadele verilen bu dönemde üyelerimizin çalışma şevkini ve hastalıkla mücadele direncini kıracak uygulamalardan kaçınılması zorunludur.