Mazgirt Belediyesi’nde Yapılan Hukuksuzluğun Takipçisiyiz

24/02/2020

Tunceli Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli tarafından sendikamıza üye işçiler; Sevgi Korkmaz, Mustafa Güneş, Mustafa Atas, Ali Yıldırım hukuksuz bir şekilde işlerinden edildi.

Mazgirt Belediyesi, toplu sözleşme öncesinde, adı geçen üyelerimize yönelik emeklilik baskısı yapmış, emeklilik işlemlerinin Ağustos ayında başlatılması hususunda uzlaşılmıştır. Bu süreçte karşılıklı güvene dayalı olarak verilen tarihsiz dilekçeler, uzlaşılan tarihten aylar önce belediye tarafından tarih atılarak işleme konmuştur. Bu en hafif tabirle evrakta usulsüzlüktür.

Diğer yandan Mazgirt Belediyesi işvereni, 12 Şubat 2020 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinde 20’inci maddede işten çıkarılmaya ilişkin “İşten çıkarma ve geri alma durumlarında işçiye, Sendikaya ve İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K)'na yazılı bildirimler yapılır” denmesine rağmen bunu yapmamış dolayısıyla toplu sözleşme hükmüne de aykırı davranmıştır. İşçilerin çalışma hakları elinden alınmıştır. 

Konuyla ilgili basın açıklaması yapıldıktan sonra Belediye Başkanı talimatıyla  belediyeye yıllarca emek vermiş işçiler belediyenin kapısından içeri dahi alınmamaktadır. Bu sendikal hak ve özgürlüklere aykırıdır. Sendikal hak ve özgürlükler devletin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle güvence altındayken Belediye’nin bu tutumu asla kabul edilemez. 

Konuyla ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış ve üyelerimizin hak gaspına uğraması karşısında yapılan usulsüz işlem nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Mazgirt Belediyesi’ni bu hukuksuz uygulamadan geri dönmeye çağırıyoruz.