Mücadelemiz Sonuç Verdi Belediye Şirketlerine Geçişte Eski Hükümlülere Hak Tanındı

04/04/2018

Bilindiği gibi 31 Mart’ta bir yönetmelik değişikliği yayınlanmış ve merkezi idarelerde eski hükümlü işçilerin kamuya geçişi belli bazı suçlar dışında mümkün kılınmıştı. Bu yönetmelikte bir ayrımcılık yapılmış, belediye şirketine geçiş yapacak alt işveren işçileri kapsam dışında tutulmuştu. Sendikamız 2 Nisan’da harekete geçerek hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hem de İçişleri Bakanlığı’na başvurularda bulunmuştu. Sendikamız ayrıca 3 Nisan’da da bir basın açıklaması yaparak sorunun çözülmesini istemişti. 4 Nisan’da çabalarımız sonuç vermiş, İçişleri Bakanlığı tarafından eski hükümlü belediye alt işveren işçilerinin de devlet güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suçlardan mahkum olmamak kaydı ile 696 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde belediye şirketlerine geçişlerinin mümkün olacağı Valiliklere bildirilmiştir.

Mücadelemiz Sonuç Verdi Belediye Şirketlerine Geçişte Eski Hükümlülere Hak Tanındı
Mücadelemiz Sonuç Verdi Belediye Şirketlerine Geçişte Eski Hükümlülere Hak Tanındı
Mücadelemiz Sonuç Verdi Belediye Şirketlerine Geçişte Eski Hükümlülere Hak Tanındı
Mücadelemiz Sonuç Verdi Belediye Şirketlerine Geçişte Eski Hükümlülere Hak Tanındı