Mücadelemiz Sonuç Verdi; Torba Yasa Geri Çekildi

Torba Yasa içinde yer alan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilere belirli süreli iş sözleşmeleri dayatan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesini yok eden ve emeklilik haklarını tırpanlayan ilgili yasa maddeleri kanun teklifinden çıkarıldı. Benzer şekilde tam zamanlı çalışma yerine kısmi zamanlı çalışmayı teşvik eden yasa maddesi de geri çekildi. 

Meclis önünden işyerlerine kadar bulunduğumuz her yerde işçi sınıfının kazanılmış haklarına ve 25 yaş altı ve 50 yaş ve üzerinden başlayarak adım adım tüm işçilerin kıdem tazminatının elinden alınmasına yönelik bu saldırıya direndik ve geri püskürttük. Milyonları geçici işçiliğe mahkûm edecek yasal düzenlemelere geçit vermedik.

Bu hak gaspı girişimine karşı işyerlerinde, meydanlarda, bulunduğu her yerde kararlılıkla ve inatla işçi sınıfının iradesini savunanları ve tüm üyelerimizi selamlıyoruz.

İktidar, ekonomik krizin ve pandeminin yarattığı zorlu şartlarda geçim derdinde olan işçiler için daha zorlayıcı şartları yaratacak yasaları çıkarmaya çalışmayı bırakmalı, işçilerin geçimini, sağlığını, işini koruyacak tedbirler almalıdır.  

İşçi sınıfı örgütü olarak, emek ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte kararlıyız. 

Herkesin insanca çalışacağı ve insanca yaşayacağı Emeğin Türkiye’sini kurmak için mücadeleye devam! 

 

Bulunduğumuz Her Yeri Direniş Alanı Yaptık!

İşçi sınıfının kazanılmış haklarına el uzatan kanun TBMM’de görüşülürken tüm Meclis'e sesimizi duyurmak istedik. DİSK Yönetim Kurulu, DİSK’e bağlı sendikaların başkanları ve sendikamız üyelerinin TBMM önünde toplanmasına ve basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. DİSK’in TBMM önünde yapmak istediği basın açıklaması şiddet uygulanarak engellendi. Ama DİSK’liler direndi ve açıklama DİSK’le dayanışma gösteren milletvekillerinin dayanışması ile TBMM içinde gerçekleştirildi. TBMM’de gerçekleşen açıklamada; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katıldı. DİSK’e bağlı sendikaların başkanları ve üyeleri açıklama bitene kadar TBMM önünde ve çevresinde bekleyişlerini sürdürdüler. 

  

Basın açıklaması sonrasında DİSK Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, 5 Kasım Perşembe günü DİSK’in örgütlü bulunduğu bütün işyerlerinde; işçi sınıfının en temel haklarını tırpanlamaya yönelik Torba Yasa’ya asla geçit verilmeyeceği haykırıldı. Sendikamızda örgütlü olduğu iş yerlerinde basın açıklamaları yaptı. Torba yasaya karşı güçlü bir duruş sergiledi. Anayasal bir hak olan basın açıklaması yapılmasına yönelik iktidarın bu tahammülsüz tutumu, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik bu hukuk dışı eylemi kınandı.

 

     

Mücadelemiz Sonuç Verdi; Torba Yasa Geri Çekildi