OHAL Hukuksuzluğu Son Bulsun, İşçiler İşlerine Döndürülsün!

25/08/2017

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çeşitli kamu kurumlarında çalışan 928 işçi ve memur daha ihraç edildi.

693 sayılı KHK ile ihraç edilerek işten çıkarılanların arasında sendikamız üyesi 79 işçi de bulunmaktadır. Öteden beri söylediğimiz gibi haklarında herhangi bir suçlama olmayan, kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, yıllardır aynı işte çalışan işçilerin sorgusuz, sualsiz, disiplin soruşturmasına dahi uğramadan işinden edilmesi hiçbir hukuk anlayışı ile izah edilemez.

Anayasası ile hukuk devleti olduğunu ilan etmiş bir ülke iktidarının hukuka kayıtsız şartsız bağlı kalması, ülkenin yurttaşları olarak en temel beklentimizdir. KHK ile çalışanların hukuksuzca işinden edilmesi olağanüstü hal rejimini belirleyen hukuki çerçevenin de çok ötesinde bir işlemdir, bir yaptırımdır. Suç yokken cezalandırmadır. Olağanüstü hal kapsamında alınacak tedbirler, olağanüstü hal süresi ile sınırlı, bu sürenin ötesine, geleceğe etkili olmaması gereken tedbirlerdir.

Sendikamız OHAL ilan edildiğinden bugüne üyelerimizin hukukunu savunmaktadır. İhraç edilen üyelerimize reva görülen muamele hukuk ve adalet dışıdır; evrensel hukuk ile insan hakları ihlalidir. Bugüne kadar ihraçlar konusunda gerek Hükümet düzeyinde gerekse yerel resmi makamlar düzeyinde yürüttüğümüz temasların olumlu sonuçlar üreteceğini beklerken 693 sayılı KHK ile siyasi iktidar tarafından yapılan ihraçlar bizleri ve demokratik kamuoyunu bir kez daha derin bir endişeye sevk etmiştir.  

Hukuken yok hükmünde olan, hukukun üstün olduğu siyasal rejimlerde hiçbir anlamı olmayan ama OHAL döneminde sonuç yaratan bu tür işlemler, ne yazık ki ülkemizi giderek hukuktan ve demokrasiden uzaklaştırmaktadır. Bir o kadar da toplumsal barışa ağır darbeler indirmektedir.

OHAL Hükümetince her türlü hukuksallıktan uzak, demokratik hukuk devletini ve TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan bu ihraçlardan bir an önce vazgeçilerek, tüm üyelerimizin haklarının iade edilmesini ve görevlerinin başına bir an önce döndürülmelerini bir kez daha talep ediyoruz.