OHAL Hukuku ve Sendikal Haklar

 

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen “Olağanüstü Hal Hukuku ve Sendikal Haklar Paneli” Sendikamız Genel Merkezi’nde 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10’da başladı.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün’ün açtığı panelin açılış konuşmasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Panelde Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu, Doç. Dr. Aziz Çelik, Prof. Dr. Osman Doğru ve Yard. Doç. Dr. Tolga Şirin sunuş yaptılar. 

Olağanüstü hal hukukunun ulusal ve uluslararası hukuk boyutlarıyla irdelendiği panelde insan hakları ve sendikal hakların olağanüstü hal altında sınırlanamayacağı vurgulandı. Olağanüstü halin hükümetlere keyfi davranma yetkisi vermediği de belirtilerek OHAL'in hukuk içinde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ancak çıkarılan kararnamelerle olağanüstü halin hukuk dışı uygulamalara kaynaklık ettiği saptandı.