Postalar Halinde Çalışan İşçiler Bakımından Önemli Değişiklik

22/08/2017

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte” değişiklikler 19 Ağustos 2017 tarih ve 30159 s. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 4. Maddesinin “a” bendinde,   “Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir” hükmünden sonra, “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir” cümlesi eklendi. Böylece işverenlere 24 saatte 3 vardiya yerine 2 posta halinde işçi çalıştırmasının önü açıldı.

Yönetmeliğin 7. maddesi değiştirilerek; postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun “Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma” başlıklı 42. maddesi ve “Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma” başlıklı 43. maddesi ile “Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme” başlıklı 70. maddesinde öngörülen ve yönetmeliklerle düzenlenen haller dışında 7,5 saatten fazla çalışma yapılması yasaktır. Ancak getirilen değişiklik ile bundan böyle turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işveren işçinin yazılı onayını almakı şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırabilecek. Çalışma süresinin yarısından çoğunun gece dönemine (20:00-06:00) rastlaması halinde bir postanın çalışması, gece çalışması sayılacak.