Sağlık Bakanlığı'nı Uyardık

25/03/2020

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Ülke olarak oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmeti gören emekçiler sağlık ve can güvenlikleri pahasına çok özverili hizmetlerde bulunmaktadırlar. Bu özverili hizmetlere karşılık olmak üzere 24.03.2020 tarihinde mükerrer Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği  ile 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenecek ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Bu ödemenin sadece memur ve sözleşmeli personel statüsü ile çalışacak personeli kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu ödemeyi elbette sonuna kadar hak etmektedirler. Onların onurlandırılması bizi sevindirmiştir.

Ancak bu mücadele bütünlüklü bir çabayla sürdürülmektedir. Bu nedenle işçi statüsünde çalışan personele ayrımcılık yapılması son derece üzüntü vericidir. Salgın nedeniyle Bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan işçilerin de bu mücadeleye katkıları, sağlık ve can güvenliği tehlikesi içinde bulundukları herhalde yadsınamaz. Bu çerçevede Bakanlığınızın ek ödeme gibi bir yöntemle sadece memur ve sözleşmeli personele mali haklar vermesi Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesine, hak ve nefaset kurallarına aykırılık oluşturacak, salgınla mücadelede şevklerini kıracak ve yılgınlık yaratacaktır.

Bütün bu hususların dikkate alınarak Bakanlığınıza bağlı hastanelerde 4857 sayılı Yasaya tabi tüm personelin de benzer şekilde mali haklara kavuşturulması hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,