Salgına Karşı Kamu Çalışanlarını Koruyalım

16/03/2020

Kamu Otoriteleri ve İşverenlerinden Talebimizdir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel yaygınlıkta tanımlanan COVID-19 Salgını kamu hizmetlerinde çalışanların sağlığına özellikle odaklanmak gereğini ortaya koymuştur. Çünkü kamu hizmeti verenlerin sağlığı bozulursa salgınla baş edilemez.

Bu kapsamda kamu işyerlerinde çalışanların sağlığı ve hakları konusunda aşağıdaki konuları gündeme getirmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak değerlendirmekteyiz.

a-  Zorunlu hizmetler ve halk sağlığı hizmetleri için çalışanlar dışındaki tüm çalışanların ücretli idari izinli sayılması ve bu konudaki önlemlerin işçilerin izin, ücret gibi ekonomik ve sosyal haklarını ortadan kaldırmayacak şekilde sağlanması,

b-  Çalışanların sağlığına azami dikkat gösterilmesi  ve iş güvenliği koşullarının en üst seviyede sağlanması,

c-  Özellikle halk sağlığı hizmetlerinde ve sağlık riski taşıyan hizmetlerde çalışanlara  yeterli, etkili ve kaliteli (eldiven, gözlük, maske, koruyucu tulum gibi) kişisel koruyucuların temin edilmesi,

d-  Halkla ilişkilerde güvenli mesafe, hijyen, çalışma alanlarının düzenli dezenfekte edilmesi gibi standart ve uygulamaların getirilmesi,       

e-  İş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışır hale getirilmesi ve çalışan temsilcilerinin salgınla mücadeleye aktif olarak dahil edilmesi, çalışanların sürekli eğitiminin ve bilgilendirilmesinin sağlanması,

f-  Belediyelerde çalışan sağlığına dönük kriz masaları kurulması,

g-  Çalışanların günlük sağlık taramasının yapılması,

h-  Yaptıkları işler bakımından uzaktan çalışmaya uygun olan personelin uzaktan çalıştırılması,

i-   Salgınla mücadele kapsamında istihdamla ilgili olarak alınacak önlemlerde (salgınla mücadele kapsamında işyerleri kapatılan, havuz, spor salonu, kreş çalışanları da dahil) çalışanların ücretli izinlerini kullanmaya zorlanmamaları, ücret ve sosyal haklarında herhangi bir indirimin yapılmaması, işyerlerinde bekletilmek yerine ücretli idari izinli sayılması, gerekmektedir.

İşçilerin Korona Virüs Tehlikesine Karşı Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Vardır

Çalışanların 6331 sayılı yasa gereğince ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşmaları durumunda işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, bu kurul yoksa işverene başvurarak durumun tespiti ve tedbir alınmasını isteme hakları vardır. Bu tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilirler. İşçilerin bu dönemdeki ücretleri ile yasa ve sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklıdır.  

İşten Çıkarmalar Yasaklanmalıdır

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir sosyal önlem olarak salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.