Sendikaya Üye Olmak

Neden Sendikaya Üye Olunur?

  • Daha iyi çalışma koşulları, yaşanabilir ücret ve sosyal haklar, iş güvencesi ve güvenceli bir iş için, çalışma hayatımız ve geleceğimizle ilgili söz sahibi olabilmek için,
  • Ulusal gelirden ve ulusal gelir artışından hakça pay almak için,
  • Ücretimizin zamanında ödenmesi için,
  • İşyerinde demokrasi için,
  • Sağlık ve güvenliğimiz için,
  • İşverenlerin insafına göre çalışmamak için,
  • İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için sendikaya üye olunmalıdır.

Hangi Sendikaya Üye Olunmalıdır?

İşçiler, hak ve çıkarlarını savunacak sendikalara üye olmalıdırlar.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre 20 işkolu vardır. Sigorta sistemine kaydedildiğinizde çalıştığınız işyerine göre bu işkollarından birine kaydedilmiş olursunuz ve ancak o işkolundaki sendikalardan birine üye olabilirsiniz. Sendikamız 20 nolu “Genel İşler” işkolundaki sendikalardan biridir. İşkolları yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-8.htm

Sendikaya Üyelik Nasıl Olur?

PTT’den alınan e-Devlet şifresi ile internet üzerinden üye olunur. Üye olurken e-Devlet şifresi yanında işçiye ait cep telefonu ve nüfus cüzdanı da yanında bulunmalıdır.

Aşağıdaki linki tıklayarak sendikamıza üye olabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi

Sendikaya Üye Olunduğunda Ücretten Kesinti Olur Mu?

Çalışılan işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalayıncaya kadar işçinin ücretinde herhangi bir kesinti olmaz. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi imzalanmış işyerinde yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden bir günlük çıplak tutarı kesilir ve ilgili sendikaya ödenir.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Nedir ve Nasıl İmzalanır?

Toplu iş sözleşmesi, işveren ile işçinin üyesi olduğu sendikaca imzalanan, işçinin çalışma koşullarını, ücret, izin ve diğer sosyal haklarını düzenleyen bir anlaşma metnidir. Bu metin ancak yetkili sendika tarafından imzalanabilir.

Yetkili Sendika Ne Demektir?

Yetkili sendika olabilmek için sendikanın iki barajı aşması gerekir. İlk baraj işkolundadır. Sendikanın, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az % 1’ini üye yapmış olması gerekir.

İkinci baraj işçinin çalıştığı işyerindedir. Sendikanın, toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını; işletmede (SGK’ya kayıtlı birden fazla işyerinin bulunduğu yer) ise çalışan sayısının % 40’ını üye yapmış olması ve yetkili sendika olduğunun tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurup “yetki belgesi” almış olması gerekir.