Taşeron KHK 'sı Yayımlandı: 500 Bin Belediye İşçisi Güvencesiz ve Kadrosuz!

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN KHK DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Kamuda çalışan taşeron, 4-C’li ve mevsimlik işçilerin merakla beklediği kadro düzenlemesi 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlendi. Bir milyonun üzerinde çalışanı ilgilendiren bu düzenleme tarafların görüşü alınmadan ve Meclis’te görüşülmeden bir oldu bitti ile düzenlendi. Konuya ilişkin değerlendirmelerimizi daha sonradan üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunacağız.

Ancak şu aşamada KHK ile getirilen düzenlemeleri kısaca dikkatinize sunmak istiyoruz.

 • Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler artık dışarıdan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarını yapamayacaklar.
 • Belediyeler için belediye şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapabilmesine olanak getiriliyor.
 • İşçi Konfederasyonları, Kamu İşveren Sendikaları ve Hükümet Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İl Özel İdareler, Belediye ve bunların kurduğu şirketleri kapsayan çerçeve anlaşma protokolü yapabilecek ve bu sendikalar için bağlayıcı olacak.
 • Belediyelerin personel giderlerinin belediye bütçesi içindeki oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna veriliyor.
 • Belediyelerde sürekli olarak yapılan park bahçe onarım, çöp hizmetine dair araçlı ihaleler de personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı sayılıp bu KHK kapsamına alınıyor.
 • Belediyelerde özel şirketlerde çalışan taşeron işçiler, 4.12.2017 tarihi itibariyle belediye alt işvereninde çalışıyor olması koşuluyla; açtığı davalardan feragat etmek, alt işverende çalıştırılmasına ilişkin dönemdeki haklar konusunda dava açmayacağını beyan etmek suretiyle 12. 01.2018 tarihine kadar belediye şirketine geçirilmesi için dilekçeyle talepte bulunacak.
 • Belediye şirketine aktarılacak alt işveren işçileri de sınava tabi olacak. Sınav yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilecek.
 • Belediye şirketine geçiş süreci toplu olarak 02.01.2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.
 • Alınacak işçilerin istihdam süresi emeklilik hakkını kazanana kadar olacak.
 • Emekli statüsündeki alt işveren işçileri belediye şirketlerine alınmayacak.
 • Belediye şirketlerine geçişte işçilere uygulanacak toplu sözleşme olarak belediyedeki alt işverenlerde YHK tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son biten TİS esas alınacak. Yeni kurulacak belediye şirketlerinde yetki başvurusu alt işveren işçileri için imzalanan ve YHK’ca bağıtlanan en son biten TİS’den sonra olacak.
 • Belediye ve belediye şirketlerinde artık personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı yapılamayacak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dair hizmet alımları çerçevesinde 4.12.2017 tarihi itibariyle çalışanlar KHK kapsamına alınmıştır.
 • Kamu kurumlarında çalıştırılan işçiler de açtıkları davalardan feragat edecek ve dava açmayacaklarını beyan edecekler ve kadroya alınmaları için 12.01.2018 tarihine kadar dilekçeyle idarelerine başvuracaklar.
 • Bu işçiler sınava tabi olacak. Sınav yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilecek. Kadroya geçiş süreci toplu olarak 02.01.2018 tarihinden itibaren tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.
 • Geçiş sürecinde işçilere uygulanacak toplu sözleşme olarak idarede çalışan alt işverenlerde YHK tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son biten TİS esas alınacak.
 • Askerlik, hastalık doğum gibi nedenlerle hizmet akdi askıda olanlar da düzenlemeden yararlanacaklar.
 • İşkolları da geçiş hükümlerine tabi olacak idarede uygulanacak en son YHK tarafından bağıtlanan TİS sona erene kadar mevcut işkolu devam edecek.
 • 4-C statüsünde çalışanlar ise 657 sayılı Kanunun 4-B statüsüne geçişleri yapılacaktır.
 • Taşeron şirketlerle ihale sözleşmeleri tazminat hükümleri yerine getirilerek sona erdirilecektir. Henüz işi başlamayan 1 Ocak 2018 ve sonrası başlayacak ihaleler iptal edilecek.