Tunceli Şube

Cafer YOLUK Şube Başkanı

Şükran YILMAZ KOÇ Şube Sekreteri

Mesut MENGEŞ Şube Saymanı

Zafer ZAMUR Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Ulaş KARADUMAN Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Hıdır ENGİN Denetim Kurulu Başkanı

Ali KUHAK Denetim Kurulu Yazmanı

Kemal ÇETİN Denetim Kurulu Üyesi

Hüseyin AYDOĞDU Denetim Kurulu Üyesi

Cihan ÖZGÜL Denetim Kurulu Üyesi

Süleyman ÇAKICI Disiplin Kurulu Başkanı

Metin UĞUR Disiplin Kurulu Yazmanı

Emrah GÜNDÜZ Disiplin Kurulu Üyesi

Cemal DURĞUN Disiplin Kurulu Üyesi

Ali TÜLEK Disiplin Kurulu Üyesi