Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan yeni raporda dünya genelinde tahminen en az 3000 sağlık çalışanının COVID-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

COVİD-19’un fiziksel risklerinin başında, birçok sağlık çalışanının zihinsel gerginlik, ağır iş yükü ve uzun çalışma saatleriyle baş etmeye çalışırken artan gerilimle karşılaşması gelmektedir. Rapor, aynı zamanda, ön safta hastalıkla mücadele etmekten daha çok hastalığı yaymanın sorumlusu olarak damgalanmakla, hatta taciz ve şiddetle karşılaşan sağlık işçileri konusunda endişe verici kanıt da sağlamaktadır

EPSU sağlık ve sosyal hizmetler çalışanı Luca Scarpiello: “Bu çalışma sağlık hizmeti işçilerinin profesyonelliğini ve değerini kabullenmeye ve kahramanlık klişesinin ötesine geçmeye ihtiyaç bulunduğunun açık bir kanıtıdır. Önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu, işverenler ve üye devletlerin salgın sırasında verdikleri sözleri tutmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet sektöründe çalışanların sağlık ve güvenlikleri, yeni istihdam ve sektöre yatırımın artırılması için çalışacağız.”

 Rapor bir dizi tavsiyede bulunmaktadır:

-          Hastalığa yakalanan ve ölen işçilere ilişkin doğru veri toplanmasının önemi

-          Kişisel koruyucu ekipman sağlanması ve uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanması

-          Ruh sağlığı ve iş yükü ile ilgili önlem alınması

-          Çalışanların karşılaştıkları ilave riskleri gidermek üzere uygun önlemler alınması ve COVID-19’un bir meslek hastalığı olarak tanınması

-          Güvenlik meseleleri ile ilgili konuşma hakkının güvence altına alınması

-          Sağlık çalışanlarına yönelik damgalanma ve hatta şiddetten korunma konusunda önlemler alınması

-          Sağlık bakım hizmetleri için fonların artırılması gibi konuları da içeren diğer genel öneriler.

 

Ülkelerle ilgili Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda geçen, ulaşılabilir veriye dayanan bilgilere göre, Birleşik Krallık, 272 ölüm ile (ki bu sosyal bakım sektöründe ölen 268 çalışanı içermemektedir) sağlık çalışanlarının en fazla etkilendiği ülkedir. Diğer yüksek rakamlar İtalya (188), Rusya (101) ve İspanya’da (63) olarak kaydedilmiştir.

Avrupa’da yer alan diğer ülkelerde durum şöyledir: Moldova (33) Fransa (28) Ukrayna ve Belarus (23), Almanya (20) Sırbistan (12), Romanya (3) ve Belçika (3).

İki ölüm kaydedilenler Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, İrlanda, Polonya ve Tacikistan ve bir ölüm içerenler Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Kosova, Karadağ ve İsveç.

Kaynak :EPSU, Amnesty International report: health workers face grim death toll https://www.epsu.org/article/amnesty-international-report-health-workers-face-grim-death-toll