Üyelerimizin İşlerine İade Edilmesini Talep Ediyoruz

12 Ocak 2018

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlardan ihraç edilen bir kısım kamu çalışanı görevlerine iade edildi ama üyelerimizin işe iade talebi karşılanmadı.

KHK ile bazı ihraç edilenler görevlerine iade edilirken onca zaman geçmesine rağmen OHAL komisyonun hala işe iadeler konusunda adım atmaması ise oldukça vahim bir durum olarak karşımızda duruyor.

OHAL'in ilan edildiği ilk günden bugüne KHK'lar ve atanmış yönetimlerce 2451 üyemizin iş akdi feshedilmiştir.

Daha önce çokça ifade ettik. Siyasi iktidara tekrar hatırlatıyoruz. KHK ile çalışanların hukuksuzca işinden edilmesi olağanüstü hal rejimini belirleyen hukuki çerçevenin de çok ötesinde bir işlemdir, bir yaptırımdır. Suç yokken cezalandırmadır.

İşinden, aşından, geleceğinden edilmiş üyelerimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ama öncelikle siyasi iktidar, Anayasası ile hukuk devleti olduğunu ilan etmiş bir ülkede hukuka kayıtsız şartsız bağlı kalmalıdır.

OHAL Hükümetince her türlü hukuksallıktan uzak, demokratik hukuk devletini ve TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan bu ihraçlardan bir an önce vazgeçilerek, tüm üyelerimizin haklarının iade edilmesini ve görevlerinin başına bir an önce döndürülmelerini bir kez daha talep ediyoruz.

 

Üyelerimizin İşlerine İade Edilmesini Talep Ediyoruz