8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor

06/03/2017

BUGÜNE İNAT YARINI "HAYIR"LA KURACAĞIZ!

Kadınların sesine, sözüne, gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu bir dönemde 8 Mart’ı karşılıyoruz.

Özellikle son bir buçuk yıldır kitlesel katliamlar ile olağanlaştırılan ölümleri, içeride ve dışarıda süren çatışma ve savaşı, askeri darbeyi, OHAL rejimi ile yaratılan anti-demokratik ve hukuksuz ortamı, KHK’larla üyelerimizin ve akademisyenlerin hukuksuzca işten çıkarılmasını, kadına yönelik erkek ve devlet şiddetini, kadına tecavüzü yasalaştırma çalışmalarını, çocuk istismarlarının görmezden gelinmesini, kadınların yaşamları ve bedenleri üzerinden teşhir edilme politikalarını yaşadık, hala da yaşıyoruz.

Kadın emeğine yönelik saldırılar daha da arttı. Özel istihdam bürolarının kurulmasına izin veren yasa TBMM’den geçerek kadınların esnek, geçici ve güvencesiz çalıştırılmasının önü açıldı. Kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı; geniş tanımlı kadın işsizlik oranı % 28’i buldu. Kadın emeği daha da değersizleşti: her 4 kadından 3’ü ücretsiz çalıştı. Kadınların çalışma hayatına katılımları önündeki engeller ise çözülmedi; 11 milyon kadın ev işleri nedeni ile çalışma hayatına katılamadı.

Ancak önümüze konan tüm bu engellere karşı kadınların kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 8 Mart’ın yıldönümünde bu uğurda mücadele vermiş kadınların ruhu ve kazanımlarından güç alarak örgütlü gücümüz ile direndik, direnmeye de devam ediyoruz.

Biz emekçi kadınlar bize dayatılan her türlü sömürüye, şiddete, tacize, baskıya ve ayrımcılığa karşı “ARTIK YETER” diyoruz.

Dünyanın yarısını oluşturan kadınlar olarak evde, sokakta, okulda, işte ve hayatın her alanında bizleri yok saymaya çalışan zihniyete karşı BUGÜNE İNAT YARINI "HAYIR"LA KURACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ! Biz emekçi kadınlar artık susmuyoruz! Bedenimize, emeğimize ve kimliğimize sahip çıkıyor; eşitlik, barış ve özgürlük için hayatı hep birlikte örgütlüyoruz!

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Yaşasın  8 MART!

 

 

8 MART AFİŞİMİZ

Kadın İşçiler
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk