Genel Kurullarımız

Genel-İş Sendikası, 22 Nisan 1962 yılında kuruldu. Sendikamızın ilk kurucuları Abdullah Baştürk, Mustafa Sığan, Cemil Uludağ, Cemil Altan, Mustafa Büyükçeşme ve Bekir Büyükcan’dır.
Sendikamızın 18. Olağan Genel Kurulu (14-15 Temmuz 2023)

Sendikamızın 18. Olağan Genel Kurulu 14-15 Temmuz 2023 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Remzi Çalışkan (Genel Başkan), Çetin Çalışkan (Genel Sekreter), Hüseyin Yaşar Gündoğdu (Mali İşler Daire Başkanı), Salim Şen (Eğitim Daire Başkanı), Faruk Saral (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Ali Haydar Kara (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Adil Çiftçi (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Deniz Şahin Gümüştekin (Başkan), Vedat Küçük (Yazman), Turan Tibukoğlu (Üye), Ramazan Benian (Üye), Mehmet PEHLİVAN (Üye).

Genel Disiplin Kurulu: Hüseyin Hilmi OVALI (Başkan), Sedat Kenar (Yazman), Zeynel Yiğit (Üye), Mutlu Karabacak (Üye), Ercan Gül (Üye).

Genel-İş 17. Olağan Genel Kurulu (23-24-25 Ağustos 2019)

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulu 23-24-25 Ağustos 2019 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Remzi Çalışkan (Genel Başkan), Şükret Sevgener (Genel Sekreter), Mehmet Güleryüz (Mali İşler Daire Başkanı), M.Salih Doğrul (Eğitim Daire Başkanı), Çetin Çalışkan (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Taner Şanlı (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Nevzat Karataş (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Engin TOPAL (Başkan), Ramazan BENİAN (Yazman), Faruk SARAL (Üye), Kemal GÖKSOY (Üye), Mehmet PEHLİVAN (Üye).

Genel Disiplin Kurulu: Hüseyin Hilmi OVALI (Başkan), Narin EROL (Yazman), Hüseyin KABACA (Üye), Hüseyin Yaşar GÜNDOĞDU (Üye), Uzay KOCABAŞ (Üye).

Genel-İş 16. Olağan Genel Kurulu (17-18 Ekim 2015)

Sendikamız 16. Olağan Genel Kurulu 17 Ekim 2015 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Remzi Çalışkan (Genel Başkan), Cafer Konca (Genel Sekreter), Çetin Çalışkan (Mali İşler Daire Başkanı), Mahmut Şengül (Eğitim Daire Başkanı), M. Salih Doğrul (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Taner Şanlı (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Mehmet Güleryüz (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Zeynep Demir Akçer (Başkan), Nevzat Karataş(Yazman), Ali Haydar Kara (Üye), Engin Topal (Üye), Kemal Göksoy (Üye).

Genel Disiplin Kurulu: Cemal Aybar (Başkan), Narin Erol (Yazman), Ozan Ergün Doğan (Üye), Faruk Saral (Üye), Ahmet Savaş Aras (Üye).

Genel-İş Olağanüstü Genel Kurulu (9 Mart 2014)

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu 9 Mart 2014 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Kani Beko (Genel Başkan), Remzi Çalışkan (Genel Sekreter), Cafer Konca (Mali İşler Daire Başkanı), Hüseyin Yaman (Eğitim Daire Başkanı), Mehmet Güleryüz (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Çetin Çalışkan (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Hakkı Karabulut (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Şükret Sevgener (Başkan), Hüseyin Yaşar Gündoğdu (Yazman), Niyazi Doğan (Üye).

Genel Disiplin Kurulu: Gülderen Çebi (Başkan), Abuzer Duman (Yazman), Cemal Aybar (Üye), Fahrettin Çankaya (Üye), Pakize Rızaoğulları (Üye).

Genel-İş Olağanüstü Genel Kurulu (30 Haziran 2013)

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu 30 Haziran 2013 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Kani Beko (Genel Başkan), Remzi Çalışkan (Genel Sekreter), Cafer Konca (Mali İşler Daire Başkanı), Hüseyin Yaman (Eğitim Daire Başkanı), Mehmet Güleryüz (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Çetin Çalışkan (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Hakkı Karabulut (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Şükret Sevgener (Başkan), Hüseyin Yaşar Gündoğdu (Yazman), Niyazi Doğan (Üye).

Genel Disiplin Kurulu: Gülderen Çebi (Başkan), Abuzer Duman (Yazman), Cemal Aybar (Üye), Fahrettin Çankaya (Üye), Hikmet Göktaş (Üye).

Genel-İş 15. Olağan Genel Kurulu (26-27 Kasım 2011)

Sendikamızın, 15. Olağan Genel Kurulu 26-27 Kasım 2011 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Erol Ekici (Genel Başkan), Kani Beko (Genel Sekreter), Fahrettin Tecimer (Mali İşler Daire Başkanı), Hüseyin Yaman (Eğitim Daire Başkanı), Aladdin Öztürk (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Remzi Çalışkan (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Cafer Konca (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Sadık Demir (Başkan), Fikret Ocak (Yazman), Mustafa Tamer (Üye).

Genel Disiplin Kurulu: Handan Coşkun (Başkan), Şükret Sevgener (Yazman), Ersin Erincik (Üye), Vedat Küçük (Üye), Abuzer Duman (Üye).

Genel-İş 14. Olağan Genel Kurulu (18-20 Ocak 2008)

Sendikamızın, 14’üncü Olağan Genel Kurulu 18-19-20 Ocak 2008 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Erol Ekici (Genel Başkan), Kani Beko (Genel Sekreter), Fahrettin Tecimer (Mali İşler Daire Başkanı), Hüseyin Yaman (Eğitim Daire Başkanı), İsmail Özhamarat (Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı), Remzi Çalışkan (Örgütlenme Daire Başkanı) ve Osman Kaplan (Araştırma Daire Başkanı) seçildi.

Genel Denetim Kurulu: Mehmet Çinar, Enis Dizdaroğlu, Tülin Polat.

Genel Disiplin Kurulu: Saim Geylani, Ramazan Benian, Gürol Güçlü, Ahmet Kansız, Ersin Erincek.

Genel-İş Olağanüstü Genel Kurulu (5-6 Ağustos 2006)

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 5-6 Ağustos 2006 tarihleri arasında toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Mahmut Seren (Genel Başkan), Kani Beko (Genel Sekreter), Fahrettin Tecimer (Mali İşler Daire Başkanı), Remzi Çalışkan (Eğitim Daire Başkanı), İsmail Özhamarat (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), Erol Ekici (Örgütlenme Daire Başkanı), Ali Şahin (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Hüseyin Yaman, Enis Dizdaroğlu, H. Yaşar Gündoğdu.

Genel Disiplin Kurulu: Osman Kaplan, Saim Geylani, Ahmet Kansız, Matoş Konca, Gürol Güçlü.

Genel-İş 13. Olağan Genel Kurulu (17-18 Ocak 2004)

Sendikamız 13. Olağan Genel Kurulu 17-18 Ocak 2004 tarihleri arasında toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Mahmut Seren (Genel Başkan), Kani Beko (Genel Sekreter), Ali Şahin (Mali İşler Daire Başkanı), Remzi Çalışkan (Eğitim Daire Başkanı), İsmail Özhamarat (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), Erol Ekici (Örgütlenme Daire Başkanı), Fahrettin Tecimer (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Muharrem Topalak, Aydın Çatar, Hüseyin Durmaz.

Genel Disiplin Kurulu: Osman Kaplan, Mustafa Tamer, Ahmet Kansız, Gürol Güçlü, Seyit Akkuş.

Genel-İş 12. Olağan Genel Kurulu (20 Mayıs 2000)

Sendikamız 12. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2000 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: İsmail Hakkı Önal (Genel Başkan), Cemal Arslan (Genel Sekreter), Şükrü Ercan (Mali İşler Daire Başkanı), Mahmut Seren (Eğitim Daire Başkanı), İsmail Özhamarat (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), Aşur Kurgen (Örgütlenme Daire Başkanı), Ali Şahin (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Muharrem Topalak, Aydın Çatar, Kemal Aslan.

Genel Disiplin Kurulu: Murat Hançer, Gülseren Yağız, Bahattin Öner, Talat Tanta, Şerafettin Dikbaş.

Genel-İş Olağanüstü Genel Kurulu (20-21 Haziran 1998)

Genel Yönetim Kurulu: İsmail Hakkı Önal (Genel Başkan), Cemal Arslan (Genel Sekreter), Şükrü Ercan (Mali İşler Daire Başkanı), Mahmut Seren (Eğitim Daire Başkanı), İsmail Özhamarat (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), Aşur Kurgen (Örgütlenme Daire Başkanı), Ali Şahin (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Mehmet Karagöz, Şükrü Süzer, Haydar Budak.

Genel-İş 11. Olağan Genel Kurulu (22-29 Eylül 1996)

Sendikamız 11. Olağan Genel Kurulu 22-29 Eylül 1996 tarihleri arasında toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: Atilla Öngel (Genel Başkan), Muharrem Kurt (Genel Sekreter), Nurettin Dinçer (Mali İşler Daire Başkanı), Erol Ekici (Örgütlenme Daire Başkanı), Cemal Arslan (Eğitim Daire Başkanı), Abdülkerim Timur (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), Şükrü Ercan (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Kasım Elçi, Haydar Budak, Hüseyin Yaman.

Genel Disiplin Kurulu: Ahmet Selçuk, Aşur Kurgen, Bedrettin Çelik, Yusuf Demir, Yakup Ören.

Genel-İş 10. Olağan Genel Kurulu (6 Ağustos 1994)

Sendikamız 10. Olağan Genel Kurulu 6 Ağustos 1994 tarihinde toplandı.

Genel Yönetim Kurulu: İsmail Hakkı Önal (Genel Başkan), Atilla Öngel (Genel Sekreter), Şükrü Ercan (Mali İşler Daire Başkanı), Muharrem Kurt (Örgütlenme Daire Başkanı), Cemal Arslan (Eğitim Daire Başkanı), Nurettin Dinçer (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), Naip Aydın (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Kasım Elçi, Haydar Budak, Hüseyin Yaman.

Genel Onur Kurulu: Mehmet Aydın, Agah Sırrı Işıldak, Yusuf Bayraktar, Bedrettin Çevik, Azmi Dönmez.

Genel-İş 9. Olağan Genel Kurulu (1-2 Şubat 1992)

1980 Askeri Darbesiyle çalışmaları durdurulan Sendikamız, Askeri Yargıtay 3. Dairesinin verdiği 16 Temmuz 1991 tarihli kararıyla, tüm yöneticiler aklanmış, DİSK ve üyesi sendikalar hakkında yerel mahkemece verilen kapatma kararı kaldırılmıştır.

Sendikamız 1980 sonrası dönemdeki ilk Genel Kurulunu 1-2 Şubat 1992 tarihleri arasında yaptı.

Genel Yönetim Kurulu: İsmail Hakkı Önal (Genel Başkan), Mehmet Dinç (Genel Sekreter), Ekrem Akkuş (Eğitim Daire Başkanı), Belgüzar Can (Örgütlenme Daire Başkanı), İsmail Özbiçer (Mali İşler Daire Başkanı), Cemal Arslan (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı), İsmail Çalışkan (Araştırma Daire Başkanı).

Genel Denetim Kurulu: Ayhan Buğa, Bekir Belovacıklı, Hasan Gürsoy.

Genel Onur Kurulu: Azmi Dönmez, Fikret Bulut, Mehmet Aydın, Hikmet Selet, Durmuş Çavdar.

Genel-İş 8. Olağan Genel Kurulu (19-20 Nisan 1980)

Sendikamızın 8. Olağan Genel Kurulu 19-20 Nisan 1980 tarihleri arasında toplandı.

Yönetim Organları: Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Sekreter/Koordinasyon Daire Başkanı), Ekrem Akkuş (Eğitim Daire Başkanı), Belgüzar Can (Örgütlenme Daire Başkanı), İsmail Özbiçer (Mali Sekreter), İsmail Hakkı Önal (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı).

Genel Yönetim Kurulu: Atilla Öngel, Baki Kaya, Bekir Belovacıklı, Duran Özdemir, Ersin Öztürk, Fikret Bulut, Hasan Bozku, Hasan Cevher, Hasan Çağlar, Kemal Kapşıkay, Mahmut Poyraz, Mehmet Dinç, Mehmet Er, Musa Kılınç, Nuri Boğakaptan, Oğuz Kızıldan, Ömer Çiftçi, Sabahattin Varan, Süleyman Tülek, Tahsin Güven.

Denetim Kurulu: Kemal Uğurlu, Nevzat Malkoç, Yusuf Bilen.

Onur Kurulu: Arif Ardal, Azmi Dönmez, Durmuş Çavdar, Ethem Karakoyak, Mahmut Eren.

Genel-İş 7. Olağan Genel Kurulu (22-24 Nisan 1978)

Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulunu 22-24 Nisan 1978 tarihleri arasında toplandı.

İcra Kurulu Üyeleri: Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Sekreter/Koordinasyon Daire Başkanı), Ekrem Akkuş (Eğitim Daire Başkanı), Belgüzar Can (Örgütlenme Daire Başkanı), İsmail Özbiçer (Mali Sekreter), İsmail Hakkı Önal (Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı).

Yönetim Kurulu: Duran Özdemir, Cemil Altan, Hasan Çağlar, Zeki Mertol, Cemal Arslan, Ömer Çiftçi, İsmail Gülbaş, Yusuf Bilen, A. Durali Yalınlar, İsmail Hakkı Altan, Mehmet Güneş, Hasan Akkuş, Yılmaz Sakınmaz, Tahir Canpolat, Kazım Mülayim, Nusret Kendirci, İsmail Çalışkan, Fikret Özcan, Mürsel Akkök, Hükmet Selet, Emin Erdem, Haşim Deletioğlu, Tayyar Ergi, Musa Kılınç, Durmuş Çavdar, Mahmut Poyraz, O. Nuri Boğakaptan, Saim Akbulut, Gaffar Eskikaya, Mustafa Azır, Zeki Y. Tiryaki, Hasan Cevher, Hasan Gürsoy, İsmail Albasan, A. Osman Karcı, Hasan Bozkurt, Naci Başsorgun, Zahir Kayhan, S. Fehmi Ezer, Bekir Büyükcan.

Denetim Kurulu: Şenol Kılıç Belginer, Kemal Uğurlu, Aslan Taşpolat.

Onur Kurulu: Halil Yakar, Azmi Dönmez, Osman Namırtı, M. Güngör Oral, Mustafa Araoğlu.

Genel-İş 6. Olağan Genel Kurulu (22-24 Nisan 1975)

Sendikamız 6. Olağan Genel Kurulu 22-24 Nisan 1975 tarihleri arasında yapıldı. Genel Kurulda 100 bin üyeyi temsilen 226 delege oy kullandı.

Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Başkan Vekili), Mustafa Sığan (Genel Başkan Vekili), Hasan Okyar (Genel Sekreter), İsmail Özbiçer (Mali Sekreter).

Merkez Yönetim Kurulu: Abdullah Akgül, Arif Erdal, Bekir Büyükcan, Belgüzar Can, Cemil Altan, Cemil Yetiş, Cihan Erdem, Duran Özdemir, Durmuş Çavdar, Emin Erdem, Fikret Bulut, Fikret Özcan, Gaffar Eskikaya, Hasan Cevher, Hasan Çağlar, Hasan Gürsoy, Haşim Delatioğlu, Hüseyin Özdemir, İsmail Aktan, İsmail Çalışkan, İsmail Gülbaş, M. Ali Demir, Mahmut Poyraz, Mehmet Dinç, Mehmet Güneş, Mustafa Azır, Mustafa Karahan, Osman Dalkoparan, Seracetin Avar, Zeki Mertol.

Denetim Kurulu: Ahmet Mırzaoğlu, Ökkeş İlbaylı, Şenol Kılıç Belginer.

Onur Kurulu: Halil Yakar, Hikmet Selet, Yılmaz Düzol.

Genel-İş 5. Olağan Genel Kurulu (22-24 Nisan 1972)

Sendikamız 5. Olağan Genel Kurulunu 22-24 Nisan 1972 tarihleri arasında yaptı.

İcra Kurulu: Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Başkan Vekili), Mustafa Sığan (Genel Başkan Vekili), Hasan Okyar (Genel Sekreter), İsmail Özbiçer (Mali Sekreter).

Merkez Yönetim Kurulu: Şenol Kılıç Belginer (Başkan), Ökkeş İlbaylı (Raportör), Cemil Uludağ (Üye).

Onur Kurulu: Halil Yakar, Hasan Albaş, Lütfü Gülergün.

Genel-İş 4. Olağan Genel Kurulu (23-25 Aralık 1969)

Sendikamız 4. Olağan Genel Kurulunu 23-25 Aralık 1969 tarihleri arasında yaptı.

İcra Kurulu: Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Başkan Vekili), Mustafa Sığan (Genel Başkan Vekili), Hasan Okyar (Genel Sekreter).

Yönetim Kurulu: Ali Elek, Bergüzar Can, Cemil Altan, Cemil Güneş, Cemil Uludağ, Emin Erdem, Hasan Gürsoy, Hüseyin Özdemir, İbrahim Parlak, İsmail Çalışkan, İsmail Gülbaş, İsmail Özbiçer, Osman Dalkoparan, Selahattin Dal, Sırrı Kurtan.

Denetim Kurulu: Cemil Yatik, Mehmet Timur, Sait Tekin.

Onur Kurulu: Bekir Can, Fikri Çetinkaya, Halil Yakar.

Genel-İş 3. Olağan Genel Kurulu (31 Kasım-2 Aralık 1967)

Sendikamız 3. Olağan Genel Kurulunu 31 Kasım-2 Aralık 1967 tarihleri arasında yaptı. O dönemde üye sayımız 32 bin 947’ye yükselmişti.

İcra Kurulu: Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Mustafa Sığan (Genel Başkan Vekili), Ertan Andaş (Genel Başkan Vekili), Hasan Okyar (Genel Sekreter), Hasan Togay (Mali Sekreter).

Yönetim Kurulu: Ali Elek, Cemil Altan, Hüseyin Özdemir, İbrahim Parlak, İsmail Özbiçer, Mehmet Artar, Mustafa Dünver, Niyazi Yücesu, Osman Dalkoparan, Selahattin Dal.

Denetim Kurulu: Cemil Uludağ, Cemil Yetik, Sırrı Kartan.

Haysiyet Kurulu: Emin Erdem, İsmail Çalışkan, İsmail Gülbaş.

Genel-İş 2. Olağan Genel Kurulu (25 Kasım 1965)

Sendikamızın 2. Genel Kurulu 25 Kasım 1965 yılında, 23 bin üyeyi temsilen 136 delegeyle toplandı.

Genel Kurulda yönetime tekrar Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Başkan Vekili), Mustafa Sığan (Genel Başkan Vekili), Hasan Okyar (Genel Sekreter) ve Hasan Togay ( Mali İşler Sekreteri) seçildi.

Genel-İş 1. Olağan Genel Kurulu (15-16 Kasım 1962)

Sendikamızın ilk Genel Kurulu 15 - 16 Kasım 1962 tarihinde Ankara’da Konak Düğün Salonu’nda yapıldı. 8354 üyeyi 93 delege temsil etti.

Genel Kurulda Yönetime: Abdullah Baştürk (Genel Başkan), Ertan Andaş (Genel Başkan Vekili), Mustafa Sığan (Genel Başkan Vekili), Hasan Okyar (Genel Sekreter) ve Hasan Togay ( Mali İşler Sekreteri) seçildi.

 

Tarihimiz
Genel Kurullarımız
Genel Başkanlarımız
Tarihçe