Geri Dönüş Yok: Küresel Bir Eğilim Olarak Suyun Yeniden Belediyelerin Yönetimine Geçmesi


Doküman için tıklayınız... (pdf)
Geri Dönüş Yok: Küresel Bir Eğilim Olarak Suyun Yeniden Belediyelerin Yönetimine Geçmesi
Uluslararası Kaynaklar
ILO Uluslararası Eğitim Merkezi - İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı
Geri Dönüş Yok: Küresel Bir Eğilim Olarak Suyun Yeniden Belediyelerin Yönetimine Geçmesi