ILO Uluslararası Eğitim Merkezi - İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı


Doküman için tıklayınız... (pdf)
ILO Uluslararası Eğitim Merkezi - İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı
Uluslararası Kaynaklar
ILO Uluslararası Eğitim Merkezi - İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı
Geri Dönüş Yok: Küresel Bir Eğilim Olarak Suyun Yeniden Belediyelerin Yönetimine Geçmesi