İstanbul Sözleşmesi Nedir? Neyi Savunuyoruz?

31/08/2020

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Neyi Savunuyoruz? broşürümüzü indirmek için tıklayın.

Eğitim ve Araştırma Yayınları
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Neyi Savunuyoruz?
Kıdem Tazminatı Nedir? Neyi Savunuyoruz? Broşürümüz Yayımlandı
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakları Kitapçığımız Yayımlandı
İşyeri Sendika Temsilcileri Anketi Kitabı
Vergi Nedir? Vergi Adaletsizliği Ne Demektir? Broşürü
Uzun Çalışma Süreleri Broşürü
Kanalizasyon ve Atıksu İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kitapçığı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığı
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde Mesleki Yeterlilik
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
Taşerona Kadro Aldatmacası
İşçi Hakları ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı Çıktı!