Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığı

08/03/2018

Sendikamızın Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan "Kadın İşçilerin Hakları" kitapçığı yayımlandı. Kitapçığı PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Eğitim ve Araştırma Yayınları
Uzun Çalışma Süreleri Broşürü
Kanalizasyon ve Atıksu İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kitapçığı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığı
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde Mesleki Yeterlilik
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
Taşerona Kadro Aldatmacası
İşçi Hakları ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı Çıktı!