Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözümlere İlişkin Deneyimler

01/02/2018

Bükreş’te 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kamu Hizmetleri Çalışanlarının Üye Yapılması ve Örgütlenmesi” adlı seminere katıldık.

Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Türkiye’ den 11 sendikanın temsilcilerinin katıldığı toplantıya Sendikamızı temsilen Örgütlenme Daire Müdürü Candan Er ve Örgütlenme Uzmanı Battal Özer katıldı.
ETUC ve EPSU yetkililerinin yönettiği toplantıda İngiltere Unison Sendikasının uzmanı Greg Thomson “Örgütlenme Stratejilerinde İzlenilecek Yollar” hakkında bilgilerini paylaştı. Örgütlenmede hedef, strateji ve taktiğin önemi, yararlanılacak destek ve kaynaklar, öncü işçilerin örgütlenme sürecindeki önemi konularına değindi. Katılımcı ülkelerdeki üye kaydetme ve örgütlenme sorunlarının paylaşıldığı toplantıda sendikamızın örgütlenmede yaşadığı sorunlar ve çözümlere ilişkin deneyimleri paylaşıldı.

Örgütlenme
Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözümlere İlişkin Deneyimler
Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. işçileri Sendikamız Genel-İş’te
Maltepe Belediyesi Taşeron Şirketlerde Yaklaşık 650 Üye Kaydı Gerçekleştirdik
İnsanca Çalışmak ve İnsanca Yaşamak İçin DİSK/Genel-İş'te Örgütlen!
Örgütlülüğümüzü Güçlendirmeye Devam Ediyoruz!
Örgütlenme Çalışmaları