Örgütlülüğümüzü Güçlendirmeye Devam Ediyoruz!

Sendikamız örgütlülüğünü arttırmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 24 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı tebliğe göre, Sendikamız üye sayısını 53.756′ya, işkolunda çalışan işçi sayısına göre üye yüzdesini %6.30′a yükseltti.

İşkolumuz Nereye Gidiyor?

2003 yılı Temmuz istatistiklerine göre işkolumuzda yaklaşık 400 bin işçi çalışmaktaydı. Bugün ise işkolunda çalışan sayısı 853 bine yükselmiştir. Yani işkolunda çalışan işçi sayısı iki katına çıkmıştır.

Temmuz 2014 ve Ocak 2015 işkolu istatistiğine ve yetki tespitlerine göre sendikaların örgütlenme oranları tablodaki gibidir.

İşkolumuzun Kapsamı

İşkolumuz dün çok büyük bir ağırlıkla belediyelerle anılan bir işkolu iken, bugün belediyelerin yanında başta sağlık kurumları olmak üzere kamu ve özel tüm kurumların temizlik ve bakım onarım hizmetleri de işkolumuzun kapsamı içindedir.

2015 yılı Ocak itibarıyla belediyelerde çalışan kadrolu işçi sayısı 12O binin biraz üzerindedir. Buna 5 ay 29 gün çalıştırılan işçileri de dâhil edersek çalışan sayısı 130 binlerdedir. İşkolumuzda 650 binin üzerinde taşeron şirket işçisi çalışmaktadır.

Önümüzdeki dönemlere ilişkin gerçek; İşkolumuzun taşeron şirketlerin mutlak egemenliği altına girecek olmasıdır.

Üyelerimizin % 86,14’ü belediye hizmetlerinde çalışırken, % 9,69’u hastane, % 4,16’sı konut işçisidir. Üyelerimizin %86,14’ünün hizmet verdiği belediyeleri ele aldığımızda, belediye hizmetlerini veren işçiler, 15 yıl öncesinde belediyelerin kadrolu işçisi iken, bugün belediyelerin taşeron işçileridir.

Bugün belediyede çalışan üyelerimizin %37,6’sı kadrolu, %62,4’ü taşeron işçisidir.

Bu genel özetin ortaya koyduğu gibi önümüzdeki yıllarda belediyelerde kadrolu işçi sayısı 100 binin altına düşecek ancak işkolunda çalışan işçi sayısı milyona doğru yükselecektir.

Örgütlenme
Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözümlere İlişkin Deneyimler
Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. işçileri Sendikamız Genel-İş’te
Maltepe Belediyesi Taşeron Şirketlerde Yaklaşık 650 Üye Kaydı Gerçekleştirdik
İnsanca Çalışmak ve İnsanca Yaşamak İçin DİSK/Genel-İş'te Örgütlen!
Örgütlülüğümüzü Güçlendirmeye Devam Ediyoruz!
Örgütlenme Çalışmaları