ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz

03/10/2018

ODTÜ’de taşerondan kamuya geçişi yapılan DİSK/Genel-İş Ankara 2 No’lu Şube üyesi işçiler 3 Ekim Çarşamba günü, ODTÜ Rektörlük Önünde  “Eşit Kadro Hakkı İstiyoruz” başlığı ile “Kadroya Geçişle Birlikte Kaybettiğimiz Toplu Sözleşme Hakkımızı İstiyoruz! YHK Tarafından Verilen % 4’lük Zam Oranları Güncellensin!” konulu basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına; GYK üyesi ve Mali Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş ve yöneticileri, Ankara şubelerimizin başkan ve yöneticileri, Sendikamız üyesi ODTÜ işçileri ve ODTÜ’de öğretim üye ve öğrencileri ile çeşitli kardeş sendikaların temsilcileri katıldı.

ODTÜ C Heykel önünde toplanarak sloganlarla ODTÜ Rektörlük önünde toplanması ile Ankara 2 No’lu Turan Kütükbaş’ın, işçileri ve konukları selamladığı konuşması sonrasında basın açıklamasını GYK adına Mali Daire Başkanımız Mehmet Güleryüz yaptı.

İşçilerin coşkulu sloganları ile devam eden basın açıklamasında konuşan Mehmet Güleryüz şunları söyledi:  

Değerli DİSK/Genel-İş Üyeleri, ODTÜ’nün Üreten İşçileri;

Sizlere, Dünya’da ve Türkiye’de nice başarılara imza atan, üniversitemizden, ODTÜ’müzden sesleniyoruz.  Kuşkusuz bu başarıda ODTÜ işçilerinin önemli bir payı var ancak insanca yaşamanın evrensel ve anayasal bir hak olarak tanımlandığı günümüzde ODTÜ işçilerinin bunlardan yeterince yararlandığı söylenemez.

Gittikçe ağırlaşan hayat pahalılığı biz ODTÜ’nün taşerondan kadroya geçen işçileri için giderek zorlaşıyor. Hayat pahalılığı sonucunda ücretlerimiz gittikçe eriyor. Okulların açıldığı bugünlerde işçi ailelerinde okul ihtiyaçlarını karşılayamamanın burukluğu okul açılışının sevincini gölgeliyor.

Enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek seviyesinde ve bugün temel tüketim maddelerinin fiyatı iki katına kadar çıktı. Faturalarımız her geçen gün kabarmaya başladı; doğalgaza ve elektriğe yüksek zamlar yapıldı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor.

Yeni yönetim sistemiyle her şeyin pembeye döneceğini ve tüm kusurun eski sistemde olduğunu ifade edenler yeni dönemde sorunları ağırlaştırdılar. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Yönetiminin ilan ettiği 100 günlük eylem planında işçi sınıfının sorunlarına değinilmemiştir bile.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dönüştürülmesini bunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.  Bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Bu dönüştürmenin basit bir yeniden yapılandırma değil işçi sınıfının çalışma koşullarına devlet gözünün kapanması ve on yılların kazanımlarının ifadesi sosyal güvenliğin sosyal yardımcılık altında eritilmesi olacağından derin bir endişe duyuyoruz.

696 sayılı KHK yayımlandığı günden bugüne yapılan düzenlemenin eşitsiz ve hakkaniyete uygun olmadığını söyledik. Şunları ifade ettik:

  • Kamuya geçişi yapılan işçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kısıtlamaları kaldırılmalı; işçi sendikaları 6356 sayılı Kanun’a göre tanımlanmış olan serbest toplu sözleşme süreci bir an önce işletilmeye başlanmalıdır.
  • Bu süreçte işçilerin ücretine YHK kararı ile yapılan yüzde 4 artışa ek olarak ücretler en azından Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen 2018 enflasyon tahmini kadar yani yüzde 20,8 oranında artırılmalıdır.

Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 20.8 olarak ilan edilmiştir. TÜİK tarafından ilan edilen Ağustos ayı verilerine göre de enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 oranında artmıştır. Bu demektir ki önümüzdeki aylarda enflasyon daha yüksek oranda artacak ve hayat pahalılaşacaktır.

Bu durumda ücretlilerin yarıya yakınını oluşturan asgari ücretle geçinen işçilerin ücretlerinde artış yapılması, asgari ücretin artırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu işçiler açısından yaşamsal bir gerekliliktir. Bizler, taşerondan kadroya geçişleri yapılan ODTÜ işçileri olarak bir kez daha haykırıyoruz: Kadroya Geçişle Birlikte Kaybettiğimiz Toplu Sözleşme Hakkımızı İstiyoruz! YHK Tarafından Verilen % 4’lük Zam Oranları Güncellensin!

İnadına Sendika, İnadına DİSK, İnadına Genel-İş!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz