Bireysel Emeklilik Sistemine Hayır

06/01/2017

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulamaya geçti. Uygulama kademeli olacak, uygulama takvimleri web sitemizde ilan edildi. Uygulamanın nasıl olacağına ilişkin bir de Yönetmelik yayımlandı; bu Yönetmeliği de web sitesinde yayımladık.

Zorunlu BES, esas olarak özel emeklilik sisteminin ücretlilere dayatılmasıdır. İşçilerin özel emeklilik sigortası talepleri olamaz; işçinin beklentisi emekli olduğunda yeniden çalışmaya muhtaç olmayacağı bir emeklilik maaşı ve ücretsiz sağlık hizmetidir. Bu haklı beklentiyi karşılamak zorunda olan ise devlettir.

İşçi çalıştığı süre içinde devlete vergi ve prim ödemiştir; çalışma çağında üzerine düşeni yapmış, emeklilik çağında ise devletten üzerine düşeni yapmasını beklemektedir.

Zorunlu BES ile devlet aslında kendi üzerine düşeni yapmaktan caymaya kalkışmaktadır; işçiye düşen ise devleti bu girişimden caydırmak ve kamu emeklilik sistemini ortadan kaldıracak her türlü girişime dur demektir.

Özel sigortacılık faaliyeti olan BES, kamu emeklilik sisteminin tasfiye planıdır. Ve DİKKAT:

Ne özel emeklilik şirketleri ne de devlet birikimlere getiri/gelir garantisi vermemektedir. Birikimler, fonların piyasada değerlendirildiği enstrümanların getirisine bağlıdır.

Çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin sonucu olarak ele geçen emekli maaşı bile yetersizken ücretten kesilecek yüzde 3 primin piyasa getirisinin ikinci bir emekli maaşı olması sadece bir hayaldir.

Zorunlu BES ile yurt içi tasarrufların artırılacağı ifadesi bile amacın işçiye ikinci bir emeklilik maaşı olmadığının kabulüdür.

Ücret gelirlerinden yapılacak prim kesintisi ile sermayenin kaynak ihtiyacına çözüm bulunmak istenmektedir.

Özel emeklilik sisteminin en kapsamlı uygulandığı Şili’de kamu emeklilik sistemi tasfiye olmuş; işçilerin emekli maaşları asgari ücretin altına düşmüştür. Şimdi işçiler eylemdedir.

Ve DİSK’in de belirttiği gibi;

  • Zorunlu BES işçilerin iradesi dışında ücretlerinin yüzde üç azalması demektir.
  • Zorunlu BES asgari ücrete yapılan 104 TL zammın yarısının kesilmesi demektir.
  • Zorunlu BES bir emeklilik sigortası değil riske dayalı belirsiz bir yatırım sistemidir.
  • Zorunlu BES’te ikinci emeklilik hayaldir.
  • Zorunlu BES’te devlet garantisi yoktur.
  • Zorunlu BES’te emeklilik aylığı garantisi yoktur.

Bu nedenlerle DİSK/Genel-İş olarak işçilere CAYMA HAKLARINI kullanmalarını tavsiye ediyoruz.