DİSK

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)

Sendikamızın 1976 yılından bu yana üyesi olduğumuz Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısa adıyla DİSK, Türkiye işçi sınıfının yüz yılı aşkın mücadelesinin bir ürünüdür. DİSK’in kuruluşu ve gelişimi 1960’lı yılların ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarında, yeni gereksinimlerine göre yeni arayışlar içinde olan işçi kitlelerinin yeni bir sendikacılık anlayışına yönelmelerinin somut bir ürünüdür. 

DİSK, 13 Şubat 1967’de Türk-İş yönetiminin sınıf uzlaşmacısı politikasına karşı çıkan ve bu yüzden de Türk-İş’ten dışlanmaya çalışılan sendikalar tarafından kuruldu. Bu sendikalar Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Türkiye Gıda-İş ve Türk Maden-İş’tir. Kurulmasından sonra Türkiye’nin dört bir yanına yayılan kitle eylemleriyle, işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanarak, 15-16 Haziran’ı, DGM Direnişi’ni, 1 Mayıs kutlamalarını, 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi’ni, Demokrasi Mitinglerini gerçekleştirip işçi sınıfının sendikal alanda umudu oldu.

1967’den sonra işçilerin diledikleri sendikayı özgürce seçebilmeleri için yoğun mücadele veren, sarı sendikalara karşı ‘gizli oy-açık sayım’ ilkesine dayalı referandum uygulamalarını yaygınlaştıran DİSK, güdümlü sendikacılığa karşı ilk ve ciddi seçenektir. Türkiye sendikal hareketi sınıf için ne kazandıysa, bunda DİSK’in büyük payı vardır. DİSK bugün 300 bini aşkın emekçinin üye olduğu 22 sendika ve 8 bölge temsilciliğiyle her platformda işçi sınıfının hak ver taleplerini savunan, yeni kazanımlar için mücadele veren bir örgüttür. 

Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. No: 117 K: 5-6-7 80260 Şişli/ ISTANBUL

Tel: (0212) 291 00 05-06, Fax: (0212) 234 20 75

E-posta: info@disk.org.tr
İnternet: www.disk.org.tr

DİSK
Üst Örgütlerimiz
DİSK
EPSU
PSI