PSI

KAMU HİZMETLERİ ENTERNASYONALİ (PSI)

Sendikamızın 1963 yılından bu yana üyesi olduğu PSI, dünyadaki en eski uluslararası sendika örgütlerinden birisidir. 1907 yılında, Avrupa’da kamu hizmeti veren kuruluşlarda çalışan işçiler arasındaki dayanışmayı geliştirmek amacıyla kurulmuştur ve bugüne kadar dünya ölçeğinde tüm kamu hizmet alanlarını kapsayacak biçimde genişlemiştir.

Dünyada 154 ülkede örgütlü, 669 üye sendikaya sahip PSI’nın üye sayısı 20 milyonu aşmaktadır.

PSI amaçları kuruluşundan bu yana büyük oranda aynı kalmıştır; bu amaçlar:

* Üye örgütler arasında sosyal adaletin sağlanmasına yönelik aktivitelerin koordinasyonu için işbirliğini geliştirmek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı desteği arttırmak,

* Kamu hizmetlerinde çalışanların çıkarlarını uluslararası otoriteler karşısında temsil etmek ve savunmak.

* Kamu hizmetlerinde çalışanların kendi haklarını ve çıkarlarını korumak üzere profesyonel veya sendikal örgütlenmeler kurmalarını ya da var olanlara katılmaları sağlayacak hakları garanti altına almak.

* Kamu çalışanlarını temsil eden örgütlerin özgür görüşmeler yaparak çalışma koşullarını belirleme süresine katılım haklarını desteklemek.

* Kamu çalışanlarının durumlarını iyileştiren ILO anlaşmalarını, önerilerini ve kararlarını hayata geçirmek için kampanyalar düzenlemek.

PSI Ne Yapar?

PSI, örgütün temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kamu hizmetleri sendikalarının her düzeyinde yaygın eğitim ve hizmet içi eğitim programları düzenler. Üyelerin, kendi çalışma ve yaşam koşullarını etkileyen kararlarda etkin bir rol almalarını sağlamak için bütün dünyada kamu hizmetleri sendikalarının etkili ve bağımsız örgütlenmeler haline gelmesine yardımcı olmayı hedefler.

PSI, eğitime ek olarak kamu hizmetleri ve sendikal konularda bilgilerin yayılması, sağlık ve sosyal hizmetler, özelleştirme, sendikal haklar, küreselleşme, emeklilik, kamu hizmetleri, uluslararası şirketler, uluslararası finans ve ticari kurumlar, kamu yönetimi alanında çalışan işçiler gibi çok çeşitli mesleki ve teknik konularda toplantılar organize eder. Kamu hizmetlerinde çalışan kadınlarla ve gençlerle özel olarak ilgilenir.

Yıllardır devam eden sendikal harekete rağmen halen çok sayıda ülkede temel sendikal haklar ve özgürlükler tanınmıyor ya da bu haklar ihlal ediliyor. PSI, insan onuruna saygı ve sendika üyeliği hakkı için sürekli kampanyalar yapıyor.

Adres :BP 9. F-01211 Ferney-Voltaire Cedex. Fransa.
Telefon : +33 4 50 40 64 64 Fax : +33 4 50 40 73 20

E-Posta : psi@world-psi.org
Internet : http://www.world-psi.org

Üst Örgütlerimiz
DİSK
EPSU
PSI