EPSU

AVRUPA KAMU HİZMETİ SENDİKALARI FEDERASYONU (EPSU)

1978 yılında kurulan EPSU iş kolları itibariyle Avrupa’da kamu hizmetleri alanında faaliyet gösteren 33 Avrupa (AB üyesi ve aday ülke olmak üzere) ülkesinin sendikalarını çatısı altında toplayan bir uluslararası sendikalar federasyonudur. Amacı, kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin Avrupa’da ve Avrupa sendikaları Konfederasyonu (ETUC) içerisinde sesini duyurmak, temsil etmek ve sosyal bir Avrupa’nın yaratılmasına katkı vermektir. EPSU’ nun temel amacı;

1- Ulusal, bölgesel, yerel yönetimlerde çalışanlar;

2-Elektrik, su ve gaz üretim, dağıtım, temin işlerinde çalışanlar;

3-Sağlık, çevre, rekreasyon işlerinde çalışanlar;

4-Görevleri kamuya hizmet sağlamak olan diğer organlar da çalışanların sorunları ile ilgilenmek, hak ve menfaatlerini korumaktır.

Üyesi olduğu ETUC içerisinde en büyük işkolu federasyonudur. Merkezi Brüksel’dedir.

Adres: 45 rue Royale, Box 1 1000 Brussels Belgium
Telefon: 32 2 250 10 80
Faks: 32 2 250 10 99

E-Posta : epsu@epsu.org
İnternet : www.epsu.org

EPSU
Üst Örgütlerimiz
DİSK
EPSU
PSI