Dünyada Sendikalar Güvencesizlikle Savaşıyor!

IndustriALL, İngiltere’de yapılan bir araştırmada sıfır-süreli sözleşmelerle çalışan gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarının daha kötü olduğunun ortaya çıkmasıyla güvencesizliğe karşı sendikaların ne yaptığına baktı. Görülen o ki sendikalar güvencesizlik karşısında boş durmuyor, ona karşı savaşıyor!

İngiltere sendikaları hükümete sıfır-süreli sözleşmeleri yasaklaması için baskı yapıyor.

Almanya’da metal sektöründe sendikalar işveren örgütüyle geçici işçilerin ücretlerine yüzde 65 ek katkı yapılarak kadrolu işçilerle eşit ücrete alabilmesi için anlaşmaya vardı. Geçici işçilerin yine bu anlaşmayla 24 ay düzenli çalıştıktan sonra kadroya geçmeleri de kolaylaşacak.

Avusturya’da imalat sektörü sendikaları, ülkenin Adil Çalışma Komisyonu’na geçici işçilerin kadroya geçmesi konusunda ön açıcı bir dizi talepte bulundu. Sendikalar altı aylık çalışma sonunda kadroya geçirilmenin zorunlu kılınmasını istiyor. Avusturya’daki IndustriALL üyesi sendikalar 2019’daki federal seçimlere kadar bu konuda kampanya yürütmeye kararlılıkla devam edecekler.

Filipinlerde istihdam büroları aracılığıyla işçi çalıştırmanın önünü açan yasaya sendikalardan tepki gelmesi üzerine devlet başkanı geri adım atarak sendikalardan bu konuda bir taslak hazırlamalarını istedi. Sendikalar aynı zamanda geçici/kısa süreli sözleşmelerle çalıştırmaya ve geçici istihdam büroları aracılığıyla çalıştırmaya karşı da kampanya yürütüyorlar.

Güvencesizlik işçinin kaderi değildir. Güvenceli işler için mücadeleye bizler de sendikalarımızla birlikte devam etmeliyiz!

 Sıfır Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 

İşçinin belirli bir işveren için çalışmayı kabul ettiği, ancak çalışma süresi, çalışma saatleri ve ücrete ilişkin herhangi bir ibarenin bulunmadığı iş sözleşmeleridir.Bu çalışma biçiminde, işveren işçilere ihtiyaç duyduğu zaman çalıştırıyor ve sadece o süreler için ücret ödüyor. İşçiler garanti edilmiş bir iş saati ya da çalışma süresi ve güvence altına alınmış bir ücret ödemesi söz konusu olmadan çalıştırılıyor ve düzenli, tam zamanlı çalışan diğer işçilere oranla çok az sayıda hakka sahip olabiliyor. Ayrıca işveren haksız fesih gibi iş güvencesini sağlayan durumlarda mali yükümlülükten kurtulmuş oluyor.

 

Dünyada Sendikalar Güvencesizlikle Savaşıyor!
Güvencesiz İşçiler
Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?
Mülteciler ve Çalışma Hayatı
İşsizlik Sigortası Fonuna Yeni Saldırı
Dünyada Sendikalar Güvencesizlikle Savaşıyor!
Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında
10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı