Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında

26/07/2017

  • 84 ülke çeşitli işçi gruplarını iş kanunu dışında tutmaktadır.
  • Ülkelerin dörtte birinden fazlası bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının grev hakkını tanımamaktadır.
  • Ülkelerin dörtte üçünden fazlası bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının toplu pazarlık hakkını tanımamaktadır.
  • İncelenen 139 ülkeden 50 tanesi ifade özgürlüğünü ve toplanma özgürlüğünü tanımamakta ya da sınırlandırmaktadır.
  • İşçilerin fiziksel şiddet ve tehdide maruz kaldığı ülke sayısı yüzde 10 artmıştır (52 ülkeden 59 ülkeye yükselmiştir) ve Kolombiya, Mısır, Guatemala, Endonezya ve Ukrayna’yı da kapsamaktadır.
  • Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Guatemala, Honduras, İtalya, Moritanya, Meksika, Peru, Filipinler ve Venezuela olmak üzere 11 ülkede sendikacılar katledilmişlerdir.

Dünya genelinde 181 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2017 Küresel Haklar Endeksi’ni yayımladı. Küresel Haklar Endeksine göre, işçilere yönelik şiddet ve baskı olayları artıyor. Pek çok ülkede şirketlerin çıkarları işçi haklarından üstün tutuluyor.

Özellikle göçmen işçiler, ev işçileri güvencesiz koşullarda çalışırken bütün işçilerin sosyal haklarında ve iş güvencelerinde kayıplar yaşanıyor. Türkiye de işçi haklarının güvence altında olmadığı ülkeler arasında yer alıyor.

ITUC, işçilerin sendika üyesi olma ve toplu pazarlık yapma haklarının ihlaline ilişkin verileri 30 yıldan fazla bir zamandır toplamaktadır. Bu ITUC’un bulgularını Küresel Haklar Endeksi ile sunduğu dördüncü yıldır ve bu, son 12 ayda hükümetlerin yasal düzenlemelerinin ve işletme pratiklerinin ne kadar geriye gittiği ya da geliştiği üzerine bir ışık tutmaktadır.

Rapor 2017’de işçi hakları konusunda en kötü 10 ülkeyi, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Guatemala, Kazakistan, Filipinler, Katar, Güney Kore, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralamıştır.

2017 ITUC Küresel Haklar Endeksi ülkeleri, 97 göstergeye göre, 1’den 5’e kadar puanladı; genel puan ülkeleri sıralamada 1 ile 5 arasına yerleştirdi.

1) Düzensiz Hak İhlalleri: Almanya ve Uruguay dâhil 12 ülke

2) Tekrar Eden Hak İhlalleri: Japonya ve Güney Afrika dâhil 21 ülke

3) Düzenli Hak İhlalleri: Şili ve Polonya dâhil 26 ülke

4) Sistematik Hak İhlalleri: Paraguay ve Zambiya dâhil 34 ülke

5) Hakların Güvence Altında Olmadığı Ülkeler: Mısır, Filipinler ve Türkiye dahil 35 ülke

5+) Hukukun üstünlüğünün ihlali nedeniyle hakların güvence altında olmadığı ülkeler: Burundi, Filistin ve Suriye dâhil 11 ülke.

 

Raporun Türkçe özeti için: ITUC Küresel Haklar Endeksi 2017

Raporun İngilizcesi için: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2017_eng-1.pdf

Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında
Güvencesiz İşçiler
Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?
Mülteciler ve Çalışma Hayatı
İşsizlik Sigortası Fonuna Yeni Saldırı
Dünyada Sendikalar Güvencesizlikle Savaşıyor!
Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında
10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı