Kıdem Tazminatı Hakkımıza Dokunma

11/06/2020

Kıdem tazminatı fonuna ilişkin açıklamalar iktidar tarafından düzenli aralıklarla ısıtılıp gündeme getiriliyor. Buna ilişkin açıklamayı son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istihdam paketi adında yeni bir çalışmaya başladıklarını belirterek yaptı. "Tamamlayıcı Emeklilik” adı altında kıdem tazminatı fonu ile entegre edilmiş zorunlu bireysel emekliliğin yeni versiyonunu gündeme getirdi.

İktidar tarafından bugüne kadar açıklanan her yeni istihdam paketi işçi sınıfının kazanılmış haklarını geriletmeye dönük oldu ve açıklanan her paket sonrası işçi sınıfının ekmeği daha çok küçüldü.

Biliyoruz ki; kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılmasının ya da çıkarılmasının yaratacağı gelir kaybına karşı bir tazmin aracı olmasının yanı sıra işverenlerin, işçileri keyfi bir şekilde işten atmalarını engelleyici ve koruyucu bir işleve de sahiptir.

Bu yüzden iktidar hedefine kıdem tazminatını koymuştur.

Amaç; kamusal emeklilik sistemi parçalanacak, iş güvencemiz olan kıdem tazminatı fona dönüştürülecek ve böylelikle işçiler işverenler tarafından kolayca işlerinden edilecek!

Yine aynı açıklamada ücretsiz izin uygulaması uzatılarak işçiler açlık ücreti olan günlük 38 TL’lik ödeneğe de mahkûm ediliyor.

Anlaşılan o ki işçi sınıfı sadece Koronavirüs salgınıyla değil aynı zamanda neo-liberal salgınla da mücadele etmeye devam edecek. Kapitalist dünyada neo-liberal politikalar bir bir çökerken ne yazık ki iktidar bu işe yaramaz tükenmiş politikaları sürdürmekte ve salgının yarattığı ekonomik yükü işçi sınıfına yıkmakta kararlı.

Oysa artık insanlığın ihtiyacı bu köhnemiş neo-liberal politikalar değil sağlık temelli, yaşam temelli emekçileri koruyacak politikalardır. Gördük ki salgın karşısında ne para ne pul işe yarıyor; emek ve bilim insanlığın ve tüm canlıların kurtuluşu için tek dayanağımız.

Bir kez daha söylüyoruz:

Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir.

  1. Kıdem tazminatı tüm işçiler için, çalışma yılı şartı olmaksızın kullanılabilen bir hak olmalıdır.
  2. Kıdem tazminatı, her türlü işten ayrılma durumunda işverenler tarafından ödenen ve ödenmemesi durumunda devlet tarafından güvence altına alınan bir hak olarak yeniden düzenlenmelidir.
  3. İşyerinin iflas etmesi ve icra durumunda işçi alacakları öncelikli olmalıdır.
  4. İşveren için bir koruma olan kıdem tazminatı tavan uygulaması kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatı işçilerin aylık kazançları üzerinden hesaplanmalıdır.

Ücretsiz izin uygulamasına da son verilmeli, gelir güvenceli işten çıkarma yasağı uygulanmalıdır.

 

Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatına Dokunmayı Aklınızdan Bile Geçirmeyin!
Kıdem Tazminatı Hakkımıza Dokunma
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Sendikamız İzmir Şubeleri: Kıdem Tazminatı Alınterimizdir, Geleceğimizdir, Dokunma!
Şubat 2016 Kıdem Tazminatı Raporumuz