Şubat 2016 Kıdem Tazminatı Raporumuz

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-5

KIDEM TAZMİNATI RAPORU
(Şubat-2016)

Kıdem Tazminatı Ülkemizde 80 Yıllık Bir Geçmişe Sahip!

 Kıdem Tazminatı 152 Ülkede Uygulanıyor!

 Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi ve İşsizlik Sigortası Hakları İşçinin Elinden Alınamaz!

 Kıdem Tazminatın Fona Devredilirse İşçinin Geliri Düşecek!

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından “Kıdem Tazminatı Raporu” hazırlandı. Raporda; dünyada ve ülkemizde kıdem tazminatının tarihçesi, ülke örneklerinden uygulamalar, iş güvencesi ve işsizlik sigortası kapsamında kıdem tazminatı ve kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışıldı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.( .pdf )

Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatına Dokunmayı Aklınızdan Bile Geçirmeyin!
Kıdem Tazminatı Hakkımıza Dokunma
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Sendikamız İzmir Şubeleri: Kıdem Tazminatı Alınterimizdir, Geleceğimizdir, Dokunma!
Şubat 2016 Kıdem Tazminatı Raporumuz