Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?

11/16/2016

İşçi sınıfına yönelik saldırılar hız kesmeden artıyor. Özel istihdam büroları ile geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri kurumsallaştırılmış, işçinin gelecek güvencesi elinden alınmıştır. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile kamusal sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan emeklilik hakkının tamamen özelleştirilmesinin önü açılmıştır. Tüm bu düzenlemelerin temel amacı ise esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırıp kurumsallaştırmak ve kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması için uygun ortam yaratmaktadır. Bu nedenlerle kıdem tazminatı hakkımızın elimizden alınmaması için mücadele etmemiz gerektiği çok açıktır.
Emek Araştırma Kitapçıklarının üçüncüsü olan “Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?” çalışmamızda; Dünya’da ve ülkemizde kıdem tazminatının tarihçesi, ülke örneklerinden uygulamalar, iş güvencesi ve işsizlik sigortası kapsamında kıdem tazminatı ve kıdem tazminatının fona devredilmesi konuları işlenmiş ve kıdem tazminatının önemine vurgu yapılmıştır.
Çalışmamızın kıdem tazminatı hakkımız için verilecek mücadelelere güç katmasını dileriz.

Kitapçığın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatına Dokunmayı Aklınızdan Bile Geçirmeyin!
Kıdem Tazminatı Hakkımıza Dokunma
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Sendikamız İzmir Şubeleri: Kıdem Tazminatı Alınterimizdir, Geleceğimizdir, Dokunma!
Şubat 2016 Kıdem Tazminatı Raporumuz