Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçiye en az 1 yıl olmak şartıyla çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminattır.

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması şartıyla

* İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

* İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,

* Askerlik veya kadın işçinin evliliği nedeniyle,

* Emeklilik hakkını kazanması veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması (8.9.1999 öncesi girişli ve 15 yıl 3600 prim gününü dolduran işçi için) durumunda,

*İşçinin vefat etmesi sonucu kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem Tazminatı Hakkında Merak Ettikleriniz