Emeklilikte Askerlik Borçlanması

18/09/2019

Emekli olmak için yaş şartının karşılandığı ancak prim gün sayısının tamamlanmadığı durumlarda erkekler askerlik borçlanması (prim borçlanması) ile prim gün sayılarını tamamlayabilirler. Prim borçlanması, prim ödenmeden geçirilen çalışma sürelerinin sonradan borçlanarak ödenmesidir.

Askerlik Borçlanması Hangi Dönemler İçin Yapılır?

Askerlik için sevk ve terhis arasındaki geçen tüm süreler,Yedek Subay Okulu’nda geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı askerlik borçlanması kapsamındadır. Ayrıca askerde hastalanma nedeniyle verilen hava değişimleri de borçlanma süresine dâhil edilebilir.

Emekli olmak için prim borçlanmasında askerlik süresinin tamamı gerekli olmadığı durumlarda askerlik süresinin tamamı yerine sadece bir kısmını borçlanılabilinir. Örneğin 18 ay askerlik yapmış birisinin emekli olmak için 90 güne ihtiyacı varsa 3 aylık borçlanabilir.

Askerlik Borçlanması İçin Nereye, Hangi Evraklarla Başvuru Yapılır?

İlk olarak askerlik borçlanmasına başvuracak kişinin veya kişinin hayatını kaybetmesi durumunda yakınlarının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezinden veya ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşabilecekleri Askerlik Borçlanma Belgesini, bağlı bulunduğu askerlik şubesinden tasdik ettirmesi gerekir. İkinci olarak ise dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ulaştırması gerekir. Hesaplanan prim borcunun ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Hesaplanan prim borçlanması çalışılan son işte ödenen primden değil, askerlik yapılan dönemdeki prim tutarından hesaplanır.

Askerlik Borçlanması İçin Ne Kadar Ödenir?

31 Aralık 2019 tarihine kadar talepte bulunulması halinde,

2019 yılı için günlük en düşük prim borçlanma tutarı; 27,28 TL’dir. 

Ödenmesi gereken prim tutarı borçlanılacak gün sayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Örneğin;

30 gün (1 ay) borçlanacak bir işçinin ödemesi gereken tutar;

 30 x 27,28= 818,40 TL’dir.

60 gün (2 ay)  borçlanacak bir işçinin ödemesi gereken en düşük prim borçlanma tutarı;  

60 x 27,28 = 1.636,80 TL,

180 gün (6 ay) borçlanacak bir işçinin ödemesi gereken en düşük prim borçlanma tutarı; 

180 x 27,28 = 4.910,40 TL’dir.

 

Sosyal Güvenlik
Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası
Emeklilikte Doğum Borçlanması
Emeklilikte Askerlik Borçlanması
Ölüm Sigortası /Aylığı
Yaşlılık Sigortası-Emeklilik
Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Malullük Sigortası Nedir?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?
Yeni Yılda Bizi İlgilendiren Veriler