Malullük Sigortası Nedir?

07/03/2019

Malul ve Malullük Aylığı Nedir?

Çalışma gücünün veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücünün %60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurullarınca tespit edilen işçiye “malul” denir.

Malullük aylığı ise kurumca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarındaki kurullar tarafından düzenlenen raporlara dayanarak çalışamayacak durumda malul olduğu tespit edilen işçiye bağlanılan aylıktır.

Malullük Aylığını Hak Etme Şartları Nelerdir?

         Malullük aylığı bağlanabilmesi için,

  • İşçinin en az 10 yıldır sigortalı olmasıve toplamda 1800 günlükuzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi ödenmiş olması gerekir.
  • Sigortalı işçi başka birinin bakımına muhtaç olduğu durumlarda ise 10 yıldır sigortalı olma şartı aranmaz, ancak 1800 gün prim ödemiş olması gerekir.

Malullük Aylığının Hesaplanmasında Aylık Bağlama Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş sözleşmesi ile çalışan işçi için malullük aylığı;

  1. Prim gün sayısı 7200 günün altında ise 7200 gün üzerinden, fazla ise prim gün sayısı üzerinden (diğer sigortalılar için prim gün sayısı 9000’dir) hesaplanır.
  2. Malul duruma düşen sigortalının başka birinin yardımına muhtaç olduğunun Sağlık Kurulu raporunda tespit edildiği durumlarda ise yukarıda belirtilen hesaplama tutarına 10 puan eklenir.

Malullük ve Emeklilik Aylığı Çakışırsa Ne Olur?

         Malullük aylığı almakta iken emekliliğini de hak eden işçiye, yazılı müracaatı halinde emekli aylığı da hesaplanarak iki aylık karşılaştırılır. Hangisi yüksekse o aylığı ödenir. Diğer aylık kesilir.

Malullük Oranının Değişmesi Durumunda Malullük Aylığı Ne Olur?

Sağlık kontrolleri, Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulması haline ya da sigortalının kendisinin ya da hak sahiplerinin itirazları sonucunda yapılır. Yapılan kontrol muayenesinden sonra düzenlenen raporda;

  1. İşçinin maluliyet hali devam ediyorsa malullük aylığını almaya devam eder.
  2. İşçinin maluliyet hali ilerleyip muhtaç duruma düşmüş olduğu tespit edilirse yeni duruma göre malullük aylığı hesaplanır. 

Malullük Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşçinin maluliyet halinin ortadan kalktığı, bir başka anlamda çalışma gücünü ya da meslekte kazanma gücünün kayıp oranı %60 altına düştüğü tespit edilirse, rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren malullük aylığı kesilir.

Sosyal Güvenlik
Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası
Emeklilikte Doğum Borçlanması
Emeklilikte Askerlik Borçlanması
Ölüm Sigortası /Aylığı
Yaşlılık Sigortası-Emeklilik
Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Malullük Sigortası Nedir?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?
Yeni Yılda Bizi İlgilendiren Veriler